Browsing: Youtube – artiklar så marknadsför du effektivt på Youtube!

Youtube

Läs mer om Youtube strategier. Hos många företag är Youtube en misshandlad digital kanal som de i bästa fall använder som lagringsplats. Vi kommer se hur den här kanalen får alltmer betydelse. Idag är det kanalen där du kan nå yngre målgrupper men kommer växa även hos äldre målgrupper.