Tema: Youtube – artiklar så marknadsför du effektivt på Youtube!

Youtube

Youtube är en kanal som växer explosionsartat

Tillväxten inom digital video är enorm speciellt på Youtube. I Alphabets årsredovisning går det att se hur Youtube har ökat i omfattning och 2019 stod kanalen för en omsättning på 15 miljarder dollar vilket mostsvarar 10% av Googles omsättning. Google köpte plattformen 2006 så det här är ett extremt lyckat företagsköp.

Hos många företag har Youtube blivit en misshandlad digital kanal som de i bästa fall använder som lagringsplats. Vi kommer se hur den här kanalen får alltmer betydelse. Idag är det kanalen där du kan nå yngre målgrupper men kommer växa även hos äldre målgrupper. För annonsöer ger det en stor möjlighet att nå sina målgrupper effektivare än någonsin.

Custom intent audiences (anpassade målgrupper)

Då bör du överväga att använda Googles anpassade målgrupper (Custom Intent Audiences) för att öka inriktningsalternativen i Youtube. Googles anpassade målgrupper gör det möjligt för digitala marknadsförare och annonsörer att rikta in sig mot en viss grupp personer som kan överväga att köpa eller investera i en specifik tjänst.

Podcasts om video marknadsföring

Läs mer om Youtube strategier