Produkter i Woocommerce

Hur du lägger upp produkter i din webbshop?

Välj produkter i vänster panelen och undermenyn lägg till produkt.

Produkt

Fyll i:

  • Produktnamn
  • Beskrivning
  • Under fliken produktdata väljer du enkel produk
  • Skriv ett unikt produktid
  • Priset som varan ska kosta
  • Att den är momsbelagd

Om du vill ha sökmotoroptimerning på produkten tryck på fliken Yoast SEO och fyll i uppgifterna.

Mer information

Hur du lägger upp produktkategorier?
I höger fält finns lägg till ny produktkategori om produktkatagorin inte finns annars väljer du en av de befintliga kategorierna.

Hur får jag en bild för produkten?
Välj produktbild i högerkolumen och antingen väljer du därifrån en bild som finns i galleriet eller också laddar du upp en ny produktbild som du associerar med filen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap