Webblösningar som tillför affärsnytta

Våra lösnngar - webbstrategi

Företagets webblösningar är affärskritisk se till att börja med en digital strategi

En webblösning behöver spegla affärsmodeller och affärsidén och samtidigt stärka varumärket. Innan man börjar bygga en webbplats börjar vi  alltid med strategin för att få afffärsplaneringen att synka med webben och ha ett kundperspektiv utifrån vad man söker på.
Vad är syftet och affärsnyttan med webbplatsen är fundamentala frågor som ofta behöver undersökas innan man sätter igång att hacka för att du ska få ut så mycket som möjligt av din webbplats. En webblösning utgår från dina kunders behov och lösningen som ditt företag ska svara på. En modern webbplats behöver ha en webbstrategi som är baserad på data och tar hänsyn till kundresan och för företag som har stora rekryteringsbehov även kring kandidatresan.

Hur skapar man en effektiv hemsida?

En effektiv webblösning är en webbplats som inte bara är visuellt tilltalande, utan också ger användarna den information de söker efter på ett lättförståeligt sätt. En effektiv hemsida behöver också ranka högt på Google och vara  lätt att hitta för användarna.Ett viktigt steg är att se hur användarnas frågeställningar ser ut och strukturera sajten utifrån användarnas sökfrågor. Det går att få fram data om sökorden som hur många sökningar som görs på begreppen per månad, vad det är för typ av sökning och hur mycket konkurrens de har.

Frågeställningar

Många komplexa IT-system och webblösningar misslyckas av olika anledningar och därför är mätning väldigt viktigt så man ser vad som händer på sajten.

  • Är sajten sökmotoroptimerad? För att din hemsida ska ranka högt på Google är det viktigt att optimera den för sökmotorer. Detta innebär att använda meta-beskrivningar och rubriker som är relevanta för din verksamhet och att använda sökord som är relevanta för din målgrupp. Det är också viktigt att länka till högkvalitativa webbplatser och att se till att din hemsida laddar snabbt.
  • Är webblösningen användarvänligt?  Att ha en användarvänlig webbplats innebär att använda en layout som är lätt att navigera och att placera information på hemsidan på ett logiskt sätt. Det är också viktigt att använda en design som är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till mobilen
  • Har webbplatsen stil och klass – Känns webbplatsen modern och stödjer varumärket? kort sagt  är det en snygg sajt med bra UX?
  • Är webbplatsen enkel att uppdatera och underhålla?
  • Har man kvalitativt innehåll och content på webbplatsen
  • Fungerar webblösningen mobilen?
  • Konverterar webbplatsen och ger dig nya kunder?
  • Finns det en informationsstruktur baserade på användarnas frågeställningar?
  • Är webbplatsen snabb och ligger på marknadens bästa och snabbaste server-hotell

Kontakta oss gärna om du vill prata mer hur er webbplats fungerar. Vi jobbar med komplexa webbprojekt och affärskritiska lösningar med fokus på användarna.

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.