Hem » Varumärke

Varumärke

Varumärke och branding

Varumärket och branding handlar om mer än logotyp och det grafiskt visuella. Ett varumärke representerar summan av människors uppfattning om ett företags kundservice, rykte, reklam och logotyp.

Betydelsen av brand awareness

90% av konsumenter är inte säkra vilket varumärke som de vill ha när de börjar en sökning på Google. Ett starkt varumärke ökar värdet av företaget och ger dessutom anställda motivation att jobba på företaget.

Varumärkessökningar till en webbplats
Varumärkessökningarna kan spela stor roll för hur besökarna hittar till ett företag. Ett välkänt företag har betydligt fler sökningar som är relaterade till varumärket. Rätt branding gör det enklare att få nya kunder och attrahera de bästa kompetenserna.