Tema: Varumärke

Varumärket och branding handlar om mer än logotyp och det grafiskt visuella.. Bra branding ökar värdet av ett företag, ger anställda en riktning och motivation att jobba på företaget. Rätt branding gör det dessutom enklare att få nya kunder. Ett varumärke representerar summan av människors uppfattning om ett företags kundservice, rykte, reklam och logotyp.

Varumärke Employer branding - människor runt ett bord

Employer branding

Vad är employer branding?Employer branding är ett framväxande fält som handlar om att vare en…