Hem » Varumärke

Varumärke

Varumärke och branding

Varumärket och branding handlar om mer än logotyp och det grafiskt visuella. Ett varumärke representerar summan av människors uppfattning om ett företags kundservice, rykte, reklam och logotyp.

Betydelsen av brand awareness

90% av konsumenter är inte säkra vilket varumärke som de vill ha när de börjar en sökning på Google.

Ett starkt varumärke ökar värdet av företaget och ger dessutom anställda motivation att jobba på företaget. Rätt branding gör det enklare att få nya kunder och attrahera de bästa kompetenserna.

Employer branding - människor runt ett bord

Vad är employer branding?

Vad betyder employer branding? Employer branding är ett framväxande fält som handlar om att vare en attraktiv arbetsgivare och attrahera arbetstagare. Det är processen att marknadsföra ett företag, eller en organisation, som arbetsgivare till en önskad målgrupp. En stor del handlar om att bygga varumärket så att personer vill jobba där och få anställda att … Läs mer

Pinterrest och två kvinnliga designers

Pinterest – en bortglömd digital kanal som går att använda för ditt varumärke

Pinterest är den grafiska digitala kanalen för målgruppen som gillar bilder, snygga fotografier och brand. Pinterest är en stor kanal som är lätt att glömma bort bakom Google och de stora sociala kanalerna som Facebook, Twitter och Linkedin. Pinterest är en stor kanal framförallt inom inspirationsnischer som livsstil och heminredning. Vad som gör plattformen unik … Läs mer

SEO design och företagets varumärke

Det läggs stora pengar på att profilera varumärken. Varumärket är enormt viktigt och starka varumärken ger positiva känslor och att kunden har gjort ett rätt val. Varumärket exponeras i olika kanaler både i den fysiska världen och digitalt och något man behöver tänka på när man bygger eller designar en webbplats. Dålig design kan förstöra … Läs mer

Scroll to Top