Tema: Varumärke

Taking her brand onto social media

Varumärket och branding handlar om mer än logotyp och det grafiskt visuella.. Bra branding ökar värdet av ett företag, ger anställda en riktning och motivation att jobba på företaget. Rätt branding gör det dessutom enklare att få nya kunder. Ett varumärke representerar summan av människors uppfattning om ett företags kundservice, rykte, reklam och logotyp.