Hem » Sökmotoroptimering » Vad är sökmotoroptimering?
Vad är sökmotoroptimering

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering – vad är SEO?
Sökmotoroptimering (SEO) är ett begrepp som kommer från engelskans Search Engine Optimization. SEO omfattar metoder som används för att optimera din webbplats. Syftet är att bli sökmotorvänlig och därmed synas högt upp i sökresultatet.

reminder stickers on a laptop background

Vad påverkar Google rankingen?

Hur kommer du högre upp i Googles sökresultat?

Google avgör vilka webbplatser som är mest användbara och relevanta genom att använda en komplicerad algoritm (matematisk process).

Både Google och Bing har offentligt sagt att maskininlärning (eng. machine learning) har fått en stor del i deras sökalgoritmer som vikt i rankingen. Googles maskininlärning är döpt till Rankbrain har med tiden fått större betydelse vid ranking av webbplatser. Rankbrain algoritmen sägs generellt stå för 30% av alla sökningar och omfattar en stor del av de sökningar som aldrig utförts tidigare. Maskininlärning skapar också nya möjligheter för bildsök och kartsök men gör det också svårare att avgöra hur pass viktig en viss faktor är.

Hur många ranking faktorer använder Google?

Googles algoritm hade från början mer än 200 faktorer men har under åren utvecklats mer och mer mot maskininlärning. Det går alltså inte att säga att om man fyller ett antal faktorer så kommer du att ranka högt utan man måste ha ett holistiskt perspektiv. Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden och det finns många aspekter av en besökares upplevelser på webbplatsen som du måste ta hänsyn till.

Under ett decennium har SEO-specialister undersökt och sökt korrelationer med olika rankingfaktorer. Men Google har skruvat på algoritmerna vilket medfört att metoderna och spelreglerna kontinuerligt förändrats. Ingen vet exakt hur deras algoritm ser ut och studier kring rankingfaktorer har ofta fått kritik att vara missvisande.

Viktiga faktorer för att förbättra den organiska rankingen

Att få en webbplats att fungera handlar framförallt om att bygga den för användarna men även att få den indexerad i sökmotorerna.

 • Snippet marknadsföring: Google premierar sitt egna ekosystem i sökresultatet så försök att visa kartor, frågor, Youtube videos mm. Snippets innebär att sajten är bra kodad och anpassad efter snippets och det som kallas knowledge graph. Detta genom kodning med schema som gör att innehållet sticker ut i sökresultatet.
 • Kvalitet och bra innehåll gäller i hög grad för att synas högt i sökmotorerOfta kommer du långt med att bygga bra och läsvärt innehåll som svarar på besökarnas frågor. Du behöver tänka kvalitet och få besökarna att stanna länge på sidan och läsa innehållet.
 • Sökordsanalys att utgå från de mest relevanta söktermerna och hur många sökningar sökordet har på Google internationellt och Google.se och mot den svenska marknaden. Läs mer om nyckelordsanalys.
 • On-page optimering innebär att sidorna är attraktiva för användarna och sökmotorerna. Det innebär att man bygger sidorna så de är optimerade med titel, rubrik och läsbarhet.
 • Delningsbart innehåll i social media och andra webbsajter. Länkar och länkstrategi är det arbete som görs för att få externa länkar till sin sida. Länkar är avgörande för hur bra du lyckas och är grunden i Googles algoritm och kallas off-page. Läs mer om länkar
 • Onsite optimering: Vid onsite optimering ser du på helheten på sajten och de delar du förändrar på din webbsida och får den att fungera optimalt. Det omfattar sajtens hierarki, navigering, sidornas rubriker och kvaliteten på texten.
 • Mobile first dvs att sajten fungerar bra på mobilen.
 • Användvarupplevelse omfattar UX och att webben ska vara enkel att använda. En webbplats ska ge en bra användarupplevelse.
 • Hastighet (pagespeeed) innebär att sajten visas snabbt för både desktop och mobilanvändare.
 • Infrastruktur och Hur sajten tekniskt är uppbyggd och hur Google och andra sökmotorer indexerar sajten. Crawl accessability är nödvändigt för att sajten ska synas överhuvudtaget. Ofta innebär det att man tekniskt behöver skruva på plattformen. Från Googles perspektiv vill de ha en effektiv crawl budget.
 • Varumärkesstyrka och sociala signaler.
 • Page experience som kommer bli en rankingsingnal 2021

Sökmotoroptimering handlar inte bara om Google – eller?

Av de renodlade sökmotorer som finns har Google en särställning. Globalt står Google för 92,7% av alla sökningar och Bing är den näst största sökmotorn med drygt 2.73 % i marknadsandelarna, Yahoo har 1.47%, Kinesiska Baidu har 0.8 % och ryska Yandex 0.41 % marknadsandelar enligt Statcounters oktober statistik från 2020.

Tjänster som Twitter, DuckDuckGo, Amazon, Youtube och Linkedin har andra algoritmer än Google för att rankas högt i sina sökmotorer men funktionaliteten och algoritmerna påminner ofta om varandra.

Se till att innehållet har hög trovärdighet och auktoritet

EAT: Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness är förkortningen kring Googles kvalitets riktlinjer hur man skriver innehåll. I huvudsak avgör E-A-T en webbplats värde. Läs mer om EAT.

Kvalitetsgranskare gör manuella kontroller av webbplatser och betygsätter dem. Om en kvalitetsgranskare anser att en användare skulle känna sig bekväm att läsa, dela och rekommendera innehållet, som tjänar platsen en hög nivå av E-A-T. Ladda ner Googles Kvalitets riktlinjer

Sökord och sökbeteendeanalyser

Sökord inom sökmotoroptimering

Det är nödvändigt att bygga webbplatser efter målgruppens sökbeteenden och avsikter med sina sökningar (search intent). Läs mer hur du kartlägger dina sökord genom en sökbeteendeanalys.

Använd unikt innehåll

Google vill aldrig visa ett sökresultat där resultatet två, tre, fyra och fem är exakt samma artikel. Dubbletter av innehåll (eng. duplicate content) har negativa konsekvenser för SEO. Duplicerat innehåll kan också finnas på olika delar av en webbsajt.

Tabell duplicerat innehåll
Duplicerat innehåll kan finnas på sidnivå men det kan också finnas på rubriker, metabeskrivningar och titlar.

Sökmotorer gillar att filtrera bort vad de ser som duplicerat innehåll och innehåll som är exakt samma. Du kan använda verktyg som siteliner.com för att hitta duplicerat innehåll.

Håll dina bloggar atuella med nyhetsvärde

Nyhetsvärde (Freshnes publication) har betydelse för rankingen. Google har en freshness-algoritm. Prestanda för hela domänen förbättras genom att behålla färskt innehåll och rensa och peka om det gamla innehållet med ompekningar (301:or).

Svara på användarnas avsikter (user intent)

En bra SEO strategi innebär att företaget rankar naturligt på de viktigaste sökorden inom nischen och har målgrupper och deras sökbehov kartlagda. Att få mycket trafik kan innebära merkostnader om du inte når den målgruppen som du vill sälja till.

Lyssna på den här podcasten som handlar om hur du kan hitta inspiration för nyckelordsanalys och hur du skapar en strategi kring sökord med olika user intent.

Google vill att deras sökresultat löser användarnas problemformuleringar. Om din sida inte är relevant för sökfrågan eller inte svarar på användarens avsikter kommer du inte få maximal synlighet.

Många som väljer sökord har en tendens att gå efter prestige ord med de höga sökvolymer och hög konkurrens m. Viktigare än sökordssökning än volymen är användarens avsikter bakom frågan. Det finns flera faktorer som tros hjälpa Google att avgöra användarens avsikter

 • Fysisk ort och beteenden på den platsen
 • Device (hastighet, operativsystem, installerade appar, mobil etc)
 • Browser historik
 • Beteenden i Gmail
 • Tidsbaserade mönster

Do, Know och Go är ett koncept som segmenterar sökfrågor i tre olika kategorier. Dessa klassificeringar avgör sedan i viss utsträckning vilken typ av resultat som Google levererar till sina användare.

Varför är en hög CTR (clickthrough rate) viktigt?

CTR är en förkortning som står för Click Through Rate. En hög CTR innebär att besökarna klickar på det som visas på Googles söksida eller annons. Du kan se vilken CTR du har på det organiska söket genom Google Search Console. Läs mer om CTR.

Vad är onsite optimering?

Onsite optimeringen omfattar arbete som görs på hemsidan och är unikt för varje webbplats. Det är viktigt att se på webbplatsen som en helhet och stärka upp webbplatsen med internlänkar, förbättra prestandan, se över storleken på landningssidor vilket i sin tur påverkar hastigheten.

Se till att sajten har bra onsite SEO optimering av sidorna speciellt på de mest konkurrensutsatta orden. Följ upp sökord som inte rankar och förbättra innehåll som har stora sökvolymer på Google.

För mindre organisationer görs ofta onsite optimeringen direkt på sajten och innebär att sajten blir bättre.

Hur kan du bygga perfekta landningssidor?

Att ha en snygg design och användarvänlig UX är nödvändig för SEO:n. Bygg perfekta landningssidor (silver bullet pages) som är anpassade för de sökord som du vill synas på där det är mycket volym och hög konkurrens. Se till att längden på innehållet har mer än 500 ord och gärna mer än 2000 ord.

Enligt en undersökning från SemRush 2019 så ger långa artiklar med mer än 3000 ord 3 gånger mer trafik, 4 gånger mer delningar och 3,5 gånger fler backlinks än artiklar som består av bara 901-1200 ord.

 • Använd flera verktyg när du testar din sajt och verifiera dina resultat med Google Analytics. Det är ofta nödvändigt att kartlägga problemen från olika perspektiv
 • Design och innehåll är viktigt för användarupplevelsen. Att förbättra struktur och göra det enklare att navigera
 • Du kanske behöver konsolidera flera sidor som handlar om samma ämne för att få ner duplicerat innehåll
 • Sökmotoroptimering för mobiler och digitala assistenter är ett relativt nytt område och visar att man behöver lyfta blicken och inte bara koncentrera sig på de vanliga och traditionella textsökningarna.

Onpage optimering

Onpage optimering handlar om hur bra du bygger en specifik sida och få sidan handla om det som läsaren är intresserad av.

 • Titel tagg
 • Sökmotorvänliga URL
 • Metabeskrivning
 • Titeln lockar användarna in på sidorna från sökmotorn och du bör inkludera sökord i titeln. Kolla igenom och se till att alla sidor har en titel och metabeskrivning. Med verktyg som Screaming Frog kan du hämta hem alla dina sidor och se hur titlar och metabeskrivningar är satta.
 • Det räcker inte med att bara skriva en titel utan content managers måste lägga kärlek på orden och hur dessa är skrivna. Det är viktigt att skapa unika och korrekta titlar som lockar till klick och ökar CTR:en (click through rate) och som använder maximalt utrymme.
 • Se till att rubriktaggarna består av 55-59 tecken har du fler riskerar de bli avklippta.
 • Använd nyckelordet du vill synas på i det första 100 orden
 • Metabeskrivningar är ett smart sätt att visa företagets unique selling points dvs fördelarna med att anlita företaget eller köpa produkterna och locka besökare att klicka på länkarna som pekar mot sajten

Det finns mängder av faktorer att förbättra din sökmotoroptimering och innehåll:

 • Rubriker och rubriksättning
 • Sökordsfrekvens behöver upplevas naturligt och ha en viss frekvens
 • Kanibalisering av sökord ser man ofta på större internationella sajter
 • Hur texten är skriven – olika typer av läsbarhetsindex

Läs mer om onsiteoptimering

Domänen som rankingfaktor

Sökordet i domännamnet
Domänen i sig kan vara en rankingfaktor. Ett domännamn som innehåller sökordet eller ett starkt varumärke som många söker på är positivt. Om domännamnet innehåller det exakta sökfrasen kallas det EMD (Exact Match Domain) och innebär oftast att det är enkelt att ranka på sökoret. I Norden är våra landsdomäner .se, .fi, . no. och .dk bra för ranking på lokala geografiska marknaderna.

Domänens uppfattade expertkunskap, auktoritet och trovärdighet (trust) är rankingfaktorer. Det ses positivt om den inte delar IP-adresser med andra utan använder sin egna IP-adress.

Domänens ålder

I studier är det många som tror att webbplatsens ålder har stor betydelse. John Mueller som är Google officiella talesman har sagt att åldern på domänen spelar ingen roll. Men om sidan har mycket länkar till sig är det positivt. Samtidigt har Google ett patent kring när domänen registrerades och när domännamnet förnyas.

Domännamnet kan ha hamnat i filter och fått en bestraffning vilket är negativ likaså om den ligger som en privat i Whois databasen.

Länkstrategi

Google, synligheten på nätet och länkar. Kvalitet och kvantitet av länkar är viktigt för det organiska söket.

Kvalitativa länkar med hög trovärdighet, som pekar mot sajten och de landningssidor man vill ranka på, är en mycket viktig faktor och driver dessutom trafik till sajten. Trovärdiga länkar med hög trust är värd sin vikt i guld. Kvalitetslänkar och en effektiv länkstrategi och ofta nödvändigt för att lyckas online.

Ranking without links is really, really hard…
Gary Illyes, Google

För ditt företag är det viktigt att ha naturliga länkar som kommer från riktiga företag. En hållbar länkstrategi utgår från ett företags verkliga nätverk. Vilket kan kompletteras med outreach metoder och rikta sig till bloggare och influencers.

Länk velocitet

Länkvelocitet beskriverlänk tillväxten till en sida eller domän. Länkvelocitet mäts i nya länkar per månad eller nya länkar från rotdomäner per månad. Du kan hitta den med hjälp av verktyg som Majestic, Link Research Tool eller ahref.

Länkar som är relevanta inom samma nisch

Det finns flera metoder att bygga länkar som fungerar – där du inte riskerar att straffas. Länkar behöver övervakas om det handlar om sidor som pekar mot money keywords.

Sökmotoroptimering handlar ofta om att mäta.

SEO utan länkar är som saft utan saft.

Outreach och länkbyggen – att skaffa naturliga länkar
Se till att ha en stark länkstrategi och skaffa naturliga länkar. Länkar är nödvändigt för att en sajt ska indexeras och få bra synlighet och på konkurrensutsatta sökord kan det vara skillnaden att synas på första sidan och flera sidor längre bak i Googles sökresultat.

Outreach handlar om praktiska metoder att nå ut till bloggare inom din nisch och få dem att de skriver blogginlägg med länk till ditt företag. Viktiga delar i en bra länkstrategi är websitepromotion för att nå bloggare och hur du når ut till ditt naturliga länknätverk med partners, återförsäljare och kunder.

Du kan skaffa naturliga länkar från partners, återförsäljare och föreningar som du stödjer. Du kan också undersöka varifrån dina konkurrenter får sina länkar och följ upp ifall du själv kan få länkar från samma källor.

Interna länkar och struktur – tänk på din egna länkstruktur och bygg hörnsidor mot dina mest viktiga sidor och kategorier. Undersök din sajt och se så du inte har någon intern sida som tagits bort som du länkar till.

Återta länkar som försvinner
Linkreclamation
– länkar har en tendens att försvinna vilket innebär att du förlorar din länkinvestering.  Bygg upp din länkprofil och se till att alla länkar pekar rätt.

Du kan också identifiera sidor där ditt företag nämns men där du inte har en länk och be dem att  länka till företaget.

Ta bort skadliga länkar
Alla länkar är inte bra utan de kan skada dig och ditt varumärke. Om en webbplats ger bort irrelevanta länkar inom högriskbranscher som spel, casino, poker eller om sajten är drabbad av virus ökar risknivåerna.Google har dessutom filter som Pingvinen som straffar onaturliga länkbyggen.

Genom att använda dig av Disawow verktyget kan du bli av med skadliga länkar och minska risken med länkar som kan skada din webbplats och ranking.

Läs mer om länkar

Hastigheten på en webbplats

Hur snabb är din webbplats?

Exempel på laddningstider av en webbsajt
Exempel på laddningstider av en webbsajt

Ladda sidor snabbt och responsivt är viktigt för rankingen. Hur snabbt servern svarar, renderingstid och var den är placerad är rankingfaktorer och webbplatser påminner om racingbilar – den som har den effektivaste motorn får ett kraftigt övertag. Genomsnittstiden för att svara bör ligga kring 100 ms.

Hastigheten är viktigt för framförallt mobilanvändarna kan du mäta exempelvis genom Google Page Speed. Det går att använda en CDN (Content Delivery Network) för att öka upp hastigheter men ofta handlar det om att skapa ren och bra kod. Vill du veta mer hur du kan få en snabbare sajt och öka hastigheten på webbservern.

Bygg för ”multidevice” – sajten ska fungera för mobil, iPad och desktop

Mobil vänlighet – mobilsöket har en enorm betydelse

Att en sajt är mobilanpassad är nödvändigt för att ranka bra. Google har officieltt gått ut med att de prioriterar mobile first. Under de senaste åren har användningen kring mobiler ökat och gått om desktop och mobilsöket skiljer sig från desktop. Många sajter som inte är mobilanpassade har droppat i Googles sökresultat.

Användning av AMP (Accelerated Mobile Pages) vilket Google rekommenderar publicisterna att använda. AMP är Googles standard som ökar upp hastigheten för mobilanvändarna.

En bra infrastruktur som sajterna ligger på och en snabb sajt som fungerar bra i mobilen är idag nödvändig. Läs mer om hur du optimerar för mobilen på vår temasajt: mobiltseo.se

Se till att sajten är säker

Använd https

Https innebär att sajten använder SSL kryptering och att den är skyddad från enklare avlyssning. Från augusti 2018 var det kraftiga dropp i synlighet på sajter som inte använde https:// på Svenska Google.se. Det går tydligt att se att https:// föredras i konkurrensutsatta nischer och hos e-handlare.

Om du använder open-source plattformar som WordPresss är det nödvändigt att ha en process för att uppdatera plugins och teman så sajten inte blir hackad. Det är inte ovanligt att en sajt blir hackad och resultatet kan bli länkar till mindre seriösa webbplatser.

User experience och bilder

Layout och designens stora betydelse

Layout och UI-design är en viktig aspekt hur webbsajter upplevs. Att använda multimedia, video och väldesignade och unika bilder visar på kvalitet. Just videos är ett av de mest SEO-vänliga innehållet.

Undvik pop-uper och bilder som inte är optimerade.

Att testa sajten med A/B-testning är en metod att säkerställa att sajten fungerar som den ska. Många utvecklare tycker om att göra saker överkomplicerade med javascript vilket kan innebära att sajten inte renderas rätt av sökmotorn.

Använd optimerade bilder på din sajt

Att använda optimerade bilder och undvika dåligt komprimerade bilder är en effektiv och enkel metod att öka upp hastigheten på sajten. Ökad hastighet påverkar din sökmotoroptimering positivt. Läs mer hur du optimerar bilder.

Social media

Det är en kontrovers bland SEO-fundamentalisterna ifall social media är en rankingfaktor – eller om social media samvarierar med en seriös sajt.

I vilket fall kan det inte vara negativt att få informationen delad eftersom det leder till trafik.

Länkar till ditt innehåll på FacebookTwitter, LinkedIn, Google +, YouTube och andra sociala nätverk hjälper sökmotorer att förstå vilka webbplatser som är trovärdiga och rankar olika sökordsfraser.

Djup i innehållet

Enligt SearchEngineland har längre innehåll som har mer än 1000 ord positiv effekt i sökresultaten. Det är möjligt att analysera konkurrenters innehåll för att få idéer hur man skriver ett optimerat innehåll. Finns verktyg som Marketmuse som byggdes för att analysera innehålls djup och hitta innehåll som saknas på en sida.

Optimera för snippets och använd strukturell data

Google vill att användarna ska stanna kvar på sökresultatet och de har tagit över mer och mer av sökresultatet genom att visa en söksida med andra tjänster som Youtube, Google maps men också vanliga frågor (PAA=people also ask) och lokalsökningar. Utöver det organiska resultatet finns också Google annonser som visas allt mer i sökresultaten.

Schema.org är ett gemensamt projekt mellan Google, Yahoo!, Bing och Yandex för att förstå logiken kring sökord. Snippets kan göra att att innehållet sticker ut i sökresultatet vilket leder till mer klick. Samtidigt kan du få manuell filtrering av din webbplats om du spammar och överanvänder schema för allting på sajten.

Användning av strukturerad data kan förbättra rankingen i en massiv mängd olika scenarier som recensioner, recept och webbshoppar där det finns strukturerad information.

Pogo sticking

Att användarna inte går tillbaka direkt till sökresultatet efter att ha besökt sajten.

Webbplatsens ålder

Att en webbplats har funnits länge tros vara en rankingfaktor inom sökmotoroptimering.

Använding av externa länkar på sidan

Externa länkar till sidor med hög kvalitet verkar premieras av Google. Det är bra för rankingen med internlänkning och interna ankartexter till andra sidor på domänen.

Innehåll på sidan

Sidor med mycket innehåll tenderar att visas högt i sökresultatet.

Exakt match på sökordet

Att du skriver exakt för det sökordet som du vill ranka för.

Volym i varumärkessökningar

Ansvarar du för ett stort varumärke får du mycket trafik gratis genom varumärkessökningarna. Antalet varumärkessökningar är troligtvis en rankingsignal som visar att företaget är välkänt.

Att bygga ett varumärke som har sökvolymer är en mycket effektiv strategi eftersom de som söker på information är mer benägna att klicka på varumärket. En metod att uppnå detta är att fokusera på kunden och att man är trovärdiga kring de produkter man säljer.

För den som jobbar med större varumärken är det viktigt att stenkoll på den trafiken som sker utanför varumärkessökningarna där man ofta har trafiken utan att behöva jobba.

Canonical länkar

Canonical taggen går att använda om man har många liknande sidor för att visa vilken sida som är viktigast.

A href lang tag (språk stöd)

Ahref taggen används för att visa vilket språk som sajten eller sektionen på sajten använder. Taggen kan kompletteras med inställningar i Google Search Consolen.

Permalänk vänliga URL:er

John Meuller på Google har bekräftat att använda sökorden i URL:en är en rankingfaktor.

Att göra webbadresser korta, läsbara och innehålla sökord är ett enkelt sätt att göra det bästa av dem. Försök att skriva URL:erna så korta som möjligt och låt den innehålla det sökord du vill rangordna för.

Kontroll av parametrar

Kontroll av parametrar görs i Google Search Consolen.

Robot filer

Robot.txt filen är den första filen Google läser när deras robot besöker en sajt. Därifrån indexerar de sajten.

Se till att den innehåller referens till sajtkarta och att den är relevant så du inte tar bort onödiga sidor. En felaktig robot.txt fil kan innebära att Google inte ens indexerar sajten. Läs mer om robots.txt filer.

Sajtkartor

Sajtkartor görs ofta i XML. Expandtalks webkarta som är byggd i WordPress hittar du här: https://expandtalk.se/sitemap_index.xml

Ofta skiljer man mellan sidor, poster och  kategori-sidor. Utöver att ha XML-sidor hjälper det till för indexeringen att skapa traditionella html-sidor som innehåller alla sidor.

Länka till sidor med hög trovärdighet

Google analyserar dina inkommande länkar kring auktoritet, relevans och sammanhang. Det verkar rimligt att även utgående länkar från din webbplats till andra sajter är en rankingfaktor.

Paginering

Tidigare gjordes paginering med kod som rel=”next” and rel=”prev”. Koden visade Google hur sidor är länkade. I mars 2019 to Google bort funktionaliteten vilket innbar att många SEO:are blev ursinniga och riktade kritik mot företaget.

Teknisk sökmotoroptimering

Minimera de tekniska felen

Det är nödvändigt att minimera antalet tekniska problem så att sökmotorerna lättare indexerar sajten. I början av SEO-processen är det inte ovanligt att en webbplats har tekniska problem. Det är ofta nödvändigt att göra en kvalitetssäkring . Vi analyserar sajten och hur den indexeras i sökmotorer. Det finns olika metoder för kvalitetssäkring som att jobba med sidor som har hög bouncerate och hög exit-rate.

Se till att innehållet är spindlat av sökmotorerna och optimera sajtens struktur

Analys av en webbplats sajtstruktur och hur den matchar med Google.
Många gör misstaget att bara länka till hemsidan. Det finns underliggande sidor som har potential att ge mer trafik om de riktar sig mot ett visst sökord.

Det finns många tekniska delar som måste ses över för att en sajt ska fungera optimalt. Vi undersöker aktitekturen från hastighet till tekniska problem som kan hindra sajten att indexeras på ett bra sätt.

Sidans struktur och HTML kod

Webbplatsens hierarki, navigering, sidtitlar och kvaliteten på texten spelar roll för hur bra du rankar. En annan faktor är relationen mellan text och html vilket kan skada sidor som har mycket kod.

Kvalitetsgranskning

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt. För en person som inte är specialiserad på SEO kan det vara svårt att se vad som är fel och behöver göras.

 • Gör en teknisk SEO-analys av webbplatsen
 • Gör en kvalitetsgranskning av webbplatsen så den följer Googles riktlinjer
 • Se till att öka hastigheten på webbservern så den är reptilsnabb
 • Se till att den inte innehåller mycket skript kod eller felaktig kod
 • Använd strukturerad data vilket underlättar för sökmotorer hur de uppfattar och läser en webbplats.

Att arbeta med SEO

Sökmotoroptimering utvecklas hela tiden och omfattar flera metoder och processer som underlättar att hitta innehållet och konvertera.

SEO processer

De skickligaste trafikmarknadsförarna använder growth-hacking och kreativa lösningar.

En del SEO-bolag använder en kortsiktig taktik och tar till olika knep för att försöka komma högst upp i sökmotorerna. Det kan innebära att du som kund tar en högre risk. Det går att pusha massiva länkar eller använda Google-botar för att få fler besökare vilket kan fungera på kort sikt. Men det kan innebära stor risk att du fastnar och straffas i ett filter från Google.

Vi tror att framtidens sökmotoroptimering till stor del handlar om att optimera innehållet efter olika nyckeltal (KPI:er). Att ständigt utveckla sin webbplats innebär att man kan jobba mer effektivt. Exempelvis att få användarna att stanna kvar på webbplatsen utan att gå tillbaka till sökresultatet.

Det finns stora risker att uppdatera till en ny webbplats

Långtifrån alla webbplatser fungerar på ett optimalt sätt. Att uppdatera en webbplats kan innebära stora risker att du tappar besökare från sökmotoroptimering vilket kan vara verksamhetskritiskt för en stor e-handelssajt.

När går det att se resultatet?

Att leverera bra SEO och kundupplevelse Ett strategiskt synsätt kring sökmotorsoptimering innebär att sajten optimeras och man har ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa att du kan konkurrera effektivt i din nisch.
Något som kan vara frustrerande är att man sällan ser resultatet direkt av SEO utan ibland kan ta flera månader man börjar ta positioner. Det enda sättet att se hur det går är att kontinuerligt mäta hur du presterar på olika sökord ibland ner på daglig nivå. Google har patent på fördröjningar och ibland kan det finnas flera olika typer av tekniska hinder som innebär att din webbplats inte indexeras på ett korrekt sätt. Det är aldrig för tidigt att börja med SEO.

Nya trender inom SEO

Det publiceras konstant studier och experiment som en bra strateg behöver hålla sig ájour med. Här listar vi några trenderna.

Digitala assistenter

Chatbotar som Siri kommer få ökad betydelse när allt fler använder mobilen och röstsöket. Digitala assistenter har länge används för Android men går även på iPhone men kommer användas i andra verktyg genom Google AI. De digitala assistenterna innebär att användarna använder meningar istället för enstaka ord och förenklar kundresan och support. Men de kan användas för bildsökningar och tal. Läs mer om digitala assistenter

Lokal söket

Glöm inte bort lokal söket – 40% av alla sökningar är lokala och här sker mycket affärer. Tänk på att det geografiska söket är mer än de storstäderna och att det inte alltid korrelerar med storleken på orten. Läs mer om lokalsöket

Varför ska du överhuvudtaget sökmotoroptimera?

Överhuvudtaget ägna dig åt sökmotoroptimering och att få sidorna att visas bättre på Google?

 • Sökmotoroptimering ökar omsättningen
 • I det organiska söket betalar du inte något för att besökarna ska klicka på dina annonser.
 • Ett starkt varumärke får ofta trafik som är kopplade till varumärket. Om du jobbar med starka varumärken bör du bryta ner varumärkessökningarna från icka varumärkesdrivna sökningar.
 • Google Ads kampanjer blir effektivare med sökmotoroptimering

Checklista att tänka på

Tips att snabbt förbättra sin ranking

 • Se till att sajten är mobilvänlig – ofta är upp mot 30-50% av alla besökare mobilanvändare
 • Se till att sajten är säker och använder https som protokoll.
 • Förbättra användarnas upplevelse av sajten
 • Öka upp hastigheten och gör sajten reptilsnabb
 • Gå igenom onpage optimeringen
 • Se till att du får länkar som du förtjänar
 • Inventera produkter och tjänsteutbud för att analysera fram viktiga sökord och sökordsfraser.
 • Analys av antal sökningar och sökbeteende för din webbplats.
 • Kolla med supportfunktionen vilka som är de vanligaste återkommande frågorna
 • Identifiering av longtail sökningar och sökfraser som maximerar trafikens olika matchningskombinationer av sökorden.
 • Analys av målgruppens sökbeteende utifrån ett marketing perspektiv.

Officiella dokument från Google om sökmotoroptimering

Google Search Central hittar du Googles officiella syn på SEO och det finns flera videos där de uttalar sig och ger tips hur man ska få sajten att ranka bättre på Google för både nybörjare och mer avancerade användare.
Följ Googles riktlinjer kring kvalitetsgranskning av webbplatser (pdf)
Ladda ner Googles Grundhandbok om sökoptimering

Vill du ha hjälp med din sökmotoroptimering?

Expandtalk är en digital affärspartner som ger dig bättre affärer. Om du vill veta mer om digitala strategier och hur du kan utveckla digitala lösningar och affärer med sökmotoroptimering – kontakta oss gärna förutsättningslöst. Vi jobbar inom hela det digitala fältet med att förbättra din lönsamhet på nätet. Vi börjar vanligtvis med en nulägesanalys och digital strategi där vi ser hur en webbplats fungerar i dagsläget. Kontakta oss.

Scrolla till toppen