Vad är CTR och hur kan det boosta din marknadsföring!

CTR

CTR eller klickfrekvens är et begrepp som används i flera olika digitala kanaler. Begreppet står för Click-through-rate och är ett mått som anger % av människor som klickar på en annons, email eller Googles sökresultat när de sett den. Den kan beräknas genom att dividera antalet klick, med antalet exponeringar (hur många gånger annonsen eller sökresultatet sågs).

Självklart är det bra att ha ett högt CTR-värde som innebär att besökarna klickar på texten. Detta förhållande kan vara användbart när du bestämmer om meddelandena matchar vad konsumenten söker efter och om budskapet resonerar med dem. En högre klickfrekvens innebär mer engagemang, vilket i allmänhet leder till fler konverteringar.
Motsatsen är ett låg CTR där besökarna ser texten men inte klickar i lika hög grad vilket kan innebära att annonser eller texter inte är lika tilltalande att läsa om.

CTR:er för olika digitala kanaler

Läs mer om strategier hur du kan förbättra de digitala kanalerna.

Konsten att förbättra den organiska synligheten

Det finns olika metoder att förbättra CTR:en beroende på vilken digital kanal som du vill jobba med. Så här jobbar jag på det organiska söket.

  1. Själv brukar jag använda mig av Google och tanka ner hela sajtens synlighet genom Google Search Consolen. Jag brukar välja att se på sökord och landningssidor.
  2. Därefter blir det en hel del Excel trixande. Genom att färgmarkera de celler som ligger över genomsnitt med en grönfärg och färgmarkera de som ligger under genomsnittet så är det relativt enkelt att identifiera de sidor som behöver korrigeras i det organiska söket. Ibland sorterar jag bort de sidor som har för lite impressions eftersom de inte blir statistiskt säkerställda.
  3. Jag hämtar hem alla titlar och metabeskrivningar med automatik i excel. Eftersom det inte syns via Google Search Consolen blir det någon minuts jobb med de plugins som finns i Excel.
  4. Identifera landningssidorna som presterar topp 10% i excel och identifiera olika unika säljningsargument (Unique Selling Points) för en webbhandlare kan det tex handla om öppet köp, fri frakt, priser, varumärken och dessa kan vara olika inom olika kategorier.
  5. Ändra på titlarna och metabeskrivningarna

Att förbättra CTR:en kan innebära stora vinster för dina kampanjer och digitala marknadsföring eftersom du får fler besökare.

Google förlitar sig mycket på användarnas beteenden både i Google Ads och det organiska resultatet där CTR är en rankingfaktor. Att förbättra en sajt är ett ständigt pågående arbete och olika analyser är nödvändiga redskap för att förstärka sajten.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.