Tillväxt

 Digital tillväxt

Konsten att skapa tillväxt i företaget

Att skapa tillväxt är en av de högsta affärsprioriteringarna för företagsledare och VD:ar. Att leda den digitala utvecklingen och arbeta databaserat är en av grundpelarna inom modern marknadsföring. Att öka ett företags intäkter och tillväxt är möjligt genom att få fler besökare till din webbplats som vill göra affärer. Det här gäller alla typer av företag framförallt för e-handlare men även inom B2C och B2B.

Blitzscaling är en metod som handlar om att skapa extrem tillväxt och något som gjort av flera Silicon Valley företag under de senaste tre decennierna som Google, Amazon, Linkein Paypal mfl. Tekniken handlar om att snabbt skala upp ett företag mot en global marknad, med målet att få en first mover advantage dvs vara den första på marknaden med de fördelar det hör med sig.

CX (customer experience) och CXM är metoder för att skapa tillväxt genom att fokusera på användarna genom att förbättra kundupplevelsen hur ett företag interagerar med sina kunder vid varje punkt på sin köpresa – från marknadsföring till försäljning till kundvård. En webbplats är central och hur användarna navigerar på webbplatsen och hur marknadsföringskampanjer är i linje med webbplatsen är exempel på frågeställningar som man försöker svara på genom CXM.

Skapa en tillväxtstrategi genom de digitala kanalerna

En artikel i Harvard Business Review beskriver att det 0fta är mer effektivt och hållbart att skapa en tillväxtkultur än en företagskultur som bygger på performance.

En förutsättning är att du förstår den digitala kundresan där tillväxtstrategin ofta sker genom betalda kanaler som Google Ads och Facebook annonsering men framförallt organiskt genom SEO (Search Engine Optimization) och ASO  (App Search Optimization). En viktig del är att man bygger landningssidor baserat på sökbeteenden och hur människor använder Google.

Betydelsen av datadrivna process

En förutsättning för tillväxt är att företaget är datadrivet och har koll på sina KPI:er som omfattar trafik, användardata, användarbeteende, konkurrentbevakning och marknadsanalyser.

Genom A/B-testning ser man att en sajt fungerar och att den fungerar med  konverteringarna så att marknadsbudgeten används optimalt.