Sverige fyller 500 år idag den 4:e juni

Gustaf Vasa som 13-åring, Sverige 500 år

Idag, den fjärde juni 2023, firar Sverige sitt 500-årsjubileum. Det var just på denna dag för 500 år sedan som Gustaf Vasa utropades till Sveriges och Götes utvalde kung. Detta skedde den fjärde dagen i juni. Det var en betydelsefull händelse, som markerade början på en ny era i Sveriges historia och att vi bröt oss ut ur Kalmarunionen. Men det var alltså den 4:e juni (och inte nationaldagen den 6:e juni) som Gustaf Vasa blev vald till kung enligt Peder Svarts krönika som skrevs på 1500-talet.

Några av våra AI-bilder från det här projektet

Som ett hobbyprojekt har vi arbetat med att översätta Peder Svarts krönika med hjälp av ChatGPT och vi har även använt AI-baserade bilder för att ge en visuell representation av historiska skeenden. Genom att kombinera modern teknik med historiskt material kan vi ge liv åt vårt kulturarv och inspirera andra att utforska och lära sig mer om vår historia. Den översta bilden föreställer Gustaf Vasa när han är 13 år gammal och skickas iväg för att studera i Uppsala.

Låt oss fira detta historiska tillfälle och hedra Sverige, dess kultur och arv. Grattis, Sverige, på din 500-årsdag! 🇸🇪💛💙

Det första vasaloppet – en man vid namn Engelbrekt tillsammans med några andra skidlöpare som natt och dag drog sig med hög hastighet och fann Gustaf Vasa högst uppe i Lima.

Mäster Didrik med 3000 krigare utanför Västerås.

Nybliven kung 1523. Bilden är AI-baserad utifrån hur han beskrivs av sin samtid och propagandaskriften.

Men är inte Sveriges nationaldag den 6:e juni?

Den 6 juni är Gustafsdagen, som är en vanligt förekommande namnsdag. Det bestämdes senare att man på Gustafsdagen skulle fira årsdagen av Gustav Vasas val till Sveriges kung 1523, och 1809 års regeringsform efter kriget mot Ryssland.

1523 var en tid av förändring och utmaningar för Sverige. Gustaf Vasa och hans anhängare kämpade för att återupprätta svensk suveränitet och självständighet från Danmark. Befrielsekriget, som bröt ut som en reaktion på danskarnas och kung Kristian II:s styre, var en viktig milstolpe i denna kamp. Stockholms blodbad, som inträffade tidigare och kostade många människoliv, fungerade som en utlösande faktor och förstärkte folkets beslutsamhet att kämpa för sin frihet i den tidens politiska propaganda.

Orginaltexten från krönikan är:
#65 Han swor och them sin eedh som seder är j Konunga hyldning. Alt så j the helige Trefolligheetz nampn bleff han hylladt vtropadt och helsadt för Sweriges och Götes &c vthwald Konung. Och tetta skedde then fierde dagen Junij. Tå begynte han först bruka Konungligh titell och screff sigh vth alt så. Götstaff medh Gudz nåde Sweriges och Götes &c vthwald Konung.

Vilket går att översätta till modern svenska:
Han svor sin ed enligt sedvanlig kunglig hyllning. På samma sätt hyllades han och utropades till Sveriges och Götes utvalde kung i den heliga Trefaldighetens namn. Detta skedde den fjärde dagen i juni. Därefter började han använda kungliga titlar och skrev sig själv som sådan. ”Gustaf med Guds nåd, Sveriges och Götes utvalde kung.”

Innan eden svor alla riksens ständer (dåvarande riksdagen) sin ed enligt Sveriges lagbok och lovade honom sin trohet med huldskap, troskap och manskap med all undergivenhet och med upplyfta händer. Strax därefter drog kung Gustaf med hela sitt följe till Strängnäs från Stockholm. Under några dagar höll de på med handel med staden genom sändebud och brev, till dess att de kom till en bra överenskommelse.

Historiska texter och AI-bilder som vi arbetar med

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.