Hem » Stategi

Stategi

En del företag gör strategiförändringar när de får en ny VD eller först när de står inför en kris och hot från disruptiv teknik.
Läs mer om olika strategier och strategiförändringar.

CXM

Vad är CX och CXM?

Vad är CXM? CX är en förkortning som står för Customer Experience och handlar om att sätta kunden i centrum. CXM är en affärs-disciplin och förkortning som står för Customer Experience Management (kundupplevelser). Varför är kundupplevelsen (CX) viktigt? CX (customer experience) är ett samlingsnamn som handlar om att förstå kundens upplevelse på djupet och en … Läs mer

Sunrise through a crystal lensball. Looking to a brighter future

12 digitala trender som kommer förändra världen 2022

Många investeringsbolag, riskkapitalister och PE-bolag investerar i bolag som tar till sig de senaste digitala trenderna i sina affärsmodeller. Men vilka är de digitala trenderna och emerging technologies som gäller för 2022 som företagsledare behöver ta till sig? Digitala trender 2022 Trend 1: Cloud lösningar går mot att handla om CX. Ännu mer infrastruktur kommer … Läs mer

Marketing strategy

Så här skapar du en modern, digital och effektiv marknadsstrategi

Metoder för att skapa en effektiv marknadsstrategi Många företag har fokus på konkurrenter medan de missar den viktigaste aktören som givetvis är kunderna. Kundfokus och säljfokus är nödvändigt för att överleva och skapa ekonomisk stabilitet på sikt. Vad innehåller en marknadsstrategi? En marknadsföringsstrategi är den övergripande planen hur företaget ska bearbeta marknaden. Den knyter an … Läs mer

Kommunikationsstrategi

Skaffa dig en effektiv kommunikationsstrategi

Vad är en kommunikationsstrategi? En kommunikationsstrategi används för att nå ut med budskap till målgruppen. Ofta finns det en affärsplan som ligger till grund för kommunikationsstrategin som bryts ner i extern kommunikation och intern kommunikation. I större organisationer är det vanligt att stort fokus läggs på den interna kommunikationen och den företagsövergripande informationen, visionen och … Läs mer

Affärsplanering på ett företag.

Affärsplanering – tips hur du får en effektivare plan

Vad är en affärsplan? En affärsplan är en beskrivning av hur företagets affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål. Affärsplanering innebär vanligtvis att samla in idéer i en formell affärsplan som beskriver företagets nuläge, liksom tillståndet på den bredare marknaden, tillsammans med detaljerade steg som verksamheten kommer att vidta för att förbättra resultatet under den … Läs mer

Scroll to Top