Vad är storytelling?

storytelling

Storytelling (eller berättande) är en metod som använts sedan början av historien för att berätta och dela historier. Varje kultur har sina egna berättelser eller berättelser, som delas för att utbilda, bevara kulturen eller befästa moraliska värderingar. Redan de första människorna använde berättande som ett sätt att kommunicera. De skulle föra muntliga berättelser vidare från generation till generation. Idag är berättelser en stor del av media och underhållningsbranschen och används fortfarande som ett sätt att förmedla budskap. Så, vad är några av fördelarna med att använda berättande i din marknadsföringsstrategi?

Hur gör man storytelling?

Storytelling använder fakta och berättande för att kommunicera något till målgruppen. Vissa berättelser är sakliga medan andra är mer målande eller improviserade för att bättre förklara kärnbudskapet. Men för att skriva på ett inspirerande sätt krävs kreativitet, vision, skicklighet och framförallt att du kontinuerligt övar dig på att kommunicera.

Det finns olika metoder:
1. Utgå från data i undersökningsfasen. I den här fasen kan du se på sökordsdata och konkurrentdata
2. Skapa en storyline. Ofta behövs olika typer av karaktärer exempelvis en hjälte och en som hjälper.
3. Skapa en känslomässig förbindelse med copyn

Video om Steve Jobs som kallats för världens bästa storyteller. Varje gång du vinner människors förtroende och hjärta gör det enkelt för dem att följa dig.

Vad är fördelen med storytelling?

Storytelling är ett effektivt sätt att kommunicera gör det möjligt för marknadsförare att utveckla en djupare koppling till sin målgrupp. Att berätta på ett intressant sätt skapar en djupare relation.

  • Skapar en känslomässig relation med dina kunder
  • Skapar ett starkare varumärke
  • Engagerar med dina kunder
  • Ger ofta bra resultat i social media

Att använda berättande i din marknadsföring skapar uppmärksamhet, övertygar och motiverar potentiella kunder – faktorer som ofta behövs för att sälja. Samtidigt skapar det närhet till varumärket vilket ger förtroende – alla ingredienser för en meningsfull relation.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.