Hem » SEO » 10 tips för smartare sökordsoptimering 2023

10 tips för smartare sökordsoptimering 2023

Sökordsoptimering

Vad är sökordsoptimering?

Många använder sökordsoptimering synonymt med sökmotoroptimering, vilket är en teknik som syftar till att förbättra en webbplatsens synlighet i sökmotorer genom att använda strategier för att få webbplatsen att ranka högre i sökmotorernas resultat. Det är ett paraplybegrepp över olika metoder som att inkludera relevanta och populära sökord och fraser i webbplatsens innehåll och meta-taggar, så att sökmotorerna lättare kan identifiera och indexera webbplatsen. Genom att använda sökordsoptimering kan en webbplats öka sin synlighet på sökmotorer, vilket i sin tur kan leda till fler besökare och potentiellt ökad försäljning eller exponering för det aktuella företaget eller produkten.

En mer korrekt definition är att se sökordsoptimering som en del av sökmotoroptimering vilket innebär att man fokuserar på att webbplatsen kommer upp med rätt sökord när dina kunder letar efter ett företag inom din nisch. Genom att optimera webbplatsen får du fler besökare och du stärker ditt varumärke när du får högre synlighet på Google.

Sökordsoptimering bygger på att du har rätt sökord på din webbplats, att det finns länkar till sajten och att tekniken och infrastrukturen är korrekt uppsatt. För att förbättra webbplatsens position används olika tekniker, och olika SEO-företag har annorlunda specialiteter samt metoder som de använder. Sökordsoptimering är alltid under förändring och det kommer hela tiden nya spelregler, vilket är tjusningen med att vara intresserad inom ett nischat område.

Tidigare gick det att få en bra position genom olika typer av metoder, men sökmotorer har blivit bättre på att mäta mänskliga beteenden och därför har användarcentrisk data kommit i fokus. Det innebär att vi ser på hur användarna surfar på din sajt och gör successiva förbättringar. Google lanserar hela tiden nya algoritmer för att få bort spammigt och dåligt SEO-innehåll – därför behöver du skriva innehåll med kvalitet och följa Googles riktlinjer för kvalitetsgranskning.

Varför behövs sökordsoptimering?

Sökordsoptimering är viktigt för alla företag som marknadsför och ansvarar för att sälja produkter eller tjänster på en webbplats. Men den är också viktig för B2B-företag för att hamna tidigt i kundens köpresa, stärka varumärket och skaffa nya kunder.

I dagens värld med internetkunniga kunder är det nödvändigt att din webbplats syns för potentiella kunder så att du inte går miste om några affärer till konkurrenter. Stora och små företag måste synas för att få trafik till sina webbplatser. Detta gör du genom att ranka bra i sökmotorer som exempelvis Google men även Bing och sociala medier som Facebook och Linkedin.

Går det inte att annonsera mot sökorden?
Att bara förlita sig på Google-annonsering genom Google Ads är en snabb men dyr metod eftersom du hela tiden behöver betala för sökorden. En annan konsekvens av annonsering är att du först måste ha kvalitetssidor som man landar på när du söker på ett begrepp. Om du inte har bra sidor fungerar Googles algoritm så att du får betala mer för din annonsering.
Läs mer: därför blir annonseringen effektivare med sökmotoroptimering

Sökordsoptimering skapar mer kunder till företaget
Att sökordsoptimera kan påverka din försäljning. Genom att synas tidigt när kunder söker efter tjänster kommer ditt företag tidigt in i kundernas medvetande. Du kan även få mer leads och kunder som konverterar eftersom sajten blir mer relevant för den som söker information om ditt företag eller tjänster.

Så här kan du komma igång med sökordsoptimering själv

Du kan själv göra mycket sökordsoptimering genom att använda Yoast-pluginet om du använder WordPress. Du kan också vända dig till ett proffs som kan hjälpa dig med sökordsoptimeringen, eftersom detta är ett hantverk som kan vara mycket tidsödande.

1. Ha en content strategi som bygger på sökord

Se till att ha en content strategi där du har med sökord och en gedigen sökordsstrategi. Undersök också varje ämne för att se hur du ska bryta ner det i lämpliga sökord, och bygg en struktur som fungerar med strategin. Se till att inte över optimera din webbplats med för många sökord. Bygg i stället innehåll som håller hög kvalitet och som hjälper läsaren. Se också till att hitta sökord som semantiskt hör ihop med varandra. Inom varje nisch finns det ett antal prestige ord som är viktiga att synas på inom just den nischen där du konkurrerar om det digitala utrymmet med dina konkurrenter. Läs mer om sökbeteendeanalyser.

Sökordsoptimering kräver mer strategi än att ranka på några enstaka sökord, och man kan ha olika intentioner med olika typer av sökningar. Kartlägg hur man söker, i vilken kontext, och varför. Se till att använda relevanta begrepp. Ofta är det inte ett enstaka sökord utan kombinationer av ord det handlar om. Dessa sökord har vanligtvis även bättre konverteringsgrad andel av trafiken som blir kunder än enstaka sökord. Bredare sökords  kombinationer skapar alltså mer trafik samt får kunder att köpa produkterna. Därför handlar en effektiv sökords strategi om att skapa det bästa innehållet så att man får sökningar på long-tailen där de flesta sökningar sker.

2. Fokusera på dina landnings-sidor

Landningssidorna måste vara relevanta för de sökord och begrepp som du vill nå ut på. Se till att din webbplats är sökords optimerad och rätt konfigurerad så att du inte betalar för att nå en målgrupp som aldrig kommer att bli kunder. Fler och fler människor använder idag sökmotorer när de söker efter lokala företag. Det är nödvändigt att säkerställa din webbplats position så din sida är en av de första som syns när de söker på företagsnamn, produktnamn, information eller tjänster.
Läs mer om hur du skapar bättre landningssidor.

3. Uppdatera gammalt innehåll

Uppdatera alltid gammalt innehåll och se till att du vässar innehållet gentemot konkurrenter. Detta gör du genom att skriva bättre titlar, metabeskrivningar och innehåll på sajten. Se upp för sökords densitet så du inte över optimerar texterna, och var medveten om risken att flera sidor inom samma ämne kan kannibalisera på innehållet. Ofta är det bra att renodla sajten så att varje specifikt sökord har en landningssida. Se även till att sajten är grafiskt tilltalande med bra bilder.
När du uppdaterar, se då till att ändra datum på ditt innehåll. Även om datumet inte spelar någon roll från Googles perspektiv hjälper det dig att hålla sajten uppdaterad.
Ladda också ner alla dina sökord från Google Webmaster Tool och förbättra innehåll som har låg click through rate (CTR).

4. Se till att sajten är SEO-optimerad ur ett tekniskt perspektiv

Många som bygger sajter har inte kvalitetssäkrat tekniken eller plattformarna som används. Man behöver designa sajten för sökordsoptimering, träffsäker metadata, sökmotorvänliga URL:er och sajtkartor.

Det är viktigt att din sidas beskrivning på söksidan antingen sammanfattar innehållet alternativt attraherar besökare eller klienter. Därför är det viktigt att sidnamnet inte motstrider innehållet undantaget är ett fåtal sidor som medvetet valt ironiska namn till sina sidor. Hur effektiv denna strategi är skiljer sig från nisch till nisch, men den är inte rekommenderad.

5. Skaffa externa länkar till din sajt

Se till att din webbplats använder länkar. Det finns två typer av länkar: externa länkar och interna länkar. Externa länkar är de som hänvisar till dina sidor utanför dina domäner. Interna länkar är de som hänvisar till en annan sida inom din domän. Båda stärker oftast dina sidors styrka och ger därmed högre betyg i sökmotorer. Undersök också dina konkurrenters länkprofil och se om du kan få liknande länkar.

Tänk på att alla länkar inte är bra – sökmotorer kan nämligen snappa upp länkar från dåliga sidor. Om din sajt får för många referenser som inte kommer från bra och relevanta sidor kan det skada dess ranking. Ifall sökmotorernas algoritmer upptäcker detta brukar det vanligtvis sluta med att filter sorterar bort sidan som fick ”fusklänkar”. Läs mer om digital PR.

6. Se till att internlänkningar fungerar

Internlänkning från din egen hemsida är viktigt och du måste ha koll på den så att flödet på sajten fungerar bra. Internlänkarna visar hur pass mycket du värdesätter olika sidor och det är ofta klokt att ha en platt organisationsstruktur och att undvika sidor som inte har många länkar (kallas för orphaned pages).

7. Se till att sajten fungerar mot de affärsmål som företaget har

Att en webbplats får mycket trafik är ofta det som SEO:are har fokus på. Men glöm inte designen, informationsstrukturen och att sajten också ska konvertera.
Läs mer om konverteringsoptimering.
För större företag är det också nödvändigt att ha koll på varumärkessökningarna så man får trafik från sitt varumärke.

8. Se till att ha auktoritet

En annan viktig del av sökordsoptimering är auktoritet och att vara tydlig med vem som skriver innehållet.  Google har en EEAT-formel som är viktig att följa, och det är viktigt att ta bort dåligt innehåll.

9. Kvalitetsgranska sajten hela tiden

Skriv för människor och ta bort innehåll som bara är där för att du ska ranka på ett speciellt sökord. Google har algoritmiska filter som Google Panda och Helpful Content Update som gör att din sajt riskerar att straffas om du inte skriver för användarna.

10. Mät allting på sajten

Ha koll på din webbplats genom hjälpmedel så att du kan se hur sajten fungerar samt korrigera problem. Ju mer du analyserar din sida och trender desto lättare har du att komma på konkreta åtgärder för att nå ett bättre resultat. Detta kan handla om allt från sökbeteenden, konkurrenters strategier och programmeringsproblem, till hur du optimerar sidans innehåll på ett sätt som får dina sökord att bli starkare i sökmotorer.

Ett mycket hjälpande verktyg inom sökordsoptimering är Google Analytics, vilket de flesta använder sig av. Utöver Google Analytics finns det ett brett urval av analysverktyg som man kan använda för att se hur sajten fungerar.

Mer trafik och starkare varumärke med sökordsoptimering

Att snappa upp trafik är önskvärt och huvudpoängen med sökordsoptimering, men det är bara en del av den övergripande delen sökmotoroptimering/SEO  där det är viktigt att maximera omvandlingen av den trafik du får så att besökarna blir kunder. Ett annat viktigt mål är att stärka företagets varumärke och minska risken att konkurrenter tar utrymme.

Utöver att synas på Googles organiska sökningar finns det också annonsutrymme där man kan betala för de viktigaste sökorden. En fördel med det är att man kan använda den tjänsten på andra sökmotorer såsom exempelvis Microsofts Bing. Där går det att ta fram vilka sökord som kunderna söker efter och få annonserna att synas direkt.

Vad kan du förvänta dig av en sökmotorkonsult?

Ett SEO-bolag med erfarenhet förstår inte bara verksamheten utan även att optimeringar sällan har en standardlösning, som vissa bolag med ”one size fits all”-mentalitet ger. Det finns flera metoder att få bättre ranking vissa av dem är mer riskfyllda men snabbare, andra långsamma och långvariga. Seriösa SEO-bolag kan hjälpa dig med att ta fram sökord och optimera din webbplats och de bästa kan hjälpa dig med att förstärka din digitala affär. Bortsett från att anställa någon som känner till de tekniska aspekterna av sökordsoptimering måste en SEO:are också vara kreativ men även ha ett strukturerat arbetssätt. Läs mer om sökmotorkonsulter.

Varför ska du ta hjälp med sökordsoptimering?

Genom att ta hjälp av en sökmotorspecialist som jobbar med SEO förbättrar du inte bara dina chanser att synas, du får även hjälp att implementera din digitala marknadsplan.

SEO är komplicerat och spelar stor roll för din synlighet på Google. Metoderna att förbättra sökordens placeringar, länkar samt CTR är några faktorer. Eftersom området är komplext, förändrar sig över tiden och omfattar flera steg är det viktigt att du har någon med stort förtroende som inte bara förstår de tekniska aspekterna, utan även hjälper dig att uppnå din vision och dina affärsmål. Om du vill veta mer eller prata förutsättningslöst om din webbplats, tveka inte att kontakta oss!

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top