Kartlägga sökord på Google med sökbeteendeanalyser

Mobilanvändare

Sökord och sökbeteendeanalyser

Relevans kring sidans innehåll. Egentligen borde det vara självklart att bygga webbplatser efter målgruppens sökbeteenden och avsikter med sina sökningar (search intent).

Skriv innehåll som matchar sökbeteenden

Den bästa optimeringen börjar med att ta fram hur sökbeteenden ser ut och svara på frågor som kunderna har. Sökmotoroptimering förbättrar webbplatsens naturliga ranking vilket medför att de som söker efter dina tjänster eller produkter har lättare att hitta dig.

Seriösa webbplatsadministratörer och sökmotoroptimerare riktar in sig mot sökord som ger relevant trafik och förbättrar rankingen över tiden. Genom att följa rankingen kan de korrigera och förbättra sidor kontinuerligt utifrån hur konkurrensen ser ut. Med verktyg som ChatGPT kan du också få fram sökbeteenden och gruppera sökorden i olika content grupper.

Vad har användarna för sökintentioner?

Utför sökordsanalys: Använd verktyg som Google Keyword Planner eller tredjepartsverktyg för att identifiera relevanta sökord som din målgrupp använder. Fokusera på long-tail sökord, vilka är mer specifika och har mindre konkurrens, och kan hjälpa dig att ranka högre i sökresultaten. Genom att undersöka användarnas sökintentioner blir dina kampanjer mer effektiva. När man söker efter något på Internet skiljer man mellan:

  • Informattiva sökintentioner när de vill lära sig hur något fungerar
  • Navigerings sökintentioner – när de vill hitta något på en specifik webbpltats eller sida
  • Sökintentioner som har ett kommersiellt intresse – när de undersöker varumärken eller produkter
  • Sökintentioner med transaktionellt intresse – när de söker på olika typer av köp + sökord
  • Sökintentioner med lontressekalt när de vill veta var närmaste affär eller kontor finns

Vad är semantiskt innehåll?

Titta på innehållet du har för din sida. Täcker det helt och hållet det aktuella ämnet? Tar det upp alla relevanta sökords variationer du kan hitta? Tar det upp vanliga frågor får din målgrupp?  Skapar innehållet engagemang?Semantiska SEO innebär att få med den djupare innebörden av varför någon söker efter innehåll och strategiskt placera dessa element på dina webbsidor. Googles ”relaterade till sökning” kan ge vissa ledtrådar kring relaterat innehåll. Ett sätt att identifiera semantiskt innehåll är att skapa en sökbeteendeanalys i Excel. Där du listar alla nyckelord och kategoriserar sökorden.

Identifiera relaterade sökord

Upptäck vad som spelar roll för din nisch och matcha sökorden som används på nätet med innehållet på din webbplats och hur sajten är byggd.

Sökbeteendeanalyser bygger på teorin om longtailen. Fler och fler med marknadsledande befattningar har börjat förstå att det framförallt är lönsamt att syns på kombinationsord. Det innebär att företaget syns på en stor mängd relaterade sökordskombinationer istället för att ett få antal ”prestige ord” inom en viss nisch.

Analysera din målgrupps sökbeteenden. Innan du väljer sökord är det viktigt att förstå målgruppen och deras sökbeteende. Detta innebär att analysera vilka sökord de använder, vilken typ av frågor de ställer och vilken typ av innehåll de föredrar. En professionell SEO-byrå kan hjälpa dig att ta fram relevanta sökord inom din nisch och att kombinera long-tailen med spets dvs synas på de mest konkurrensutsatta orden som ofta används vid sökningarna. SEO byråns aktiviteter handlar till stor del om  sökord och hur många sökningar som görs på Google varje månad.

Det finns många verktyg för att hitta rätt sökord som Google Keyword Planner och Google Search Console, Google Trend data, Google Ads statistik och Twitter data för att se hur varumärket fungerar. Läs mer om nyckelordsanalys.

Att skapa innehåll med kvalitet är ett arbete som aldrig slutar och dessutom är det tidsödande arbete. Sökmotoroptimerare kan vända runt på informationen och kolla hur Google ser på sajten som att den har bra CTR.

Se till att innehållet är korrekt och faktabaserat. Skriv innehåll utifrån att texterna ska vara relevanta och gärna unika. Innehåll ska naturligtvis vara korrekt och baserat på fakta. Det är bra att ha en trovärdig författare och talesperson.

Följ upp och tracka positionerna från sökbeteendeanalysen

Många redaktörer följer inte upp sajten hur den går med besökare och synlighet. Skriv bra och intressant copy med innehåll för din målgrupp och de som besöker webbplatsen. Se till att titlar och metabeskrivningar är skrivna efter sökord och gör dem klickvänliga. Det är det här som visas på Googles sökresultat. Har du hög bounce rate så innebär det att man inte klickar sig vidare på sidan, då är det nödvändigt att jobba redaktionellt och få texterna att lyfta och ha länkar till andra delar av webbplatsen.

Jobba aktivt för att öka läsbarheten från din sökbeteendeanalys
Det finns flera olika index som kan identifiera sidor med sämre läsbarhet. Långa meningar, felstavningar, brist på övergångs ord, passiva meningar och långa stycken utan rubriker är exempel på saker som drar ner läsbarheten. Du kan se webpagefx.com för att testa en sidas läsbarhet.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.