Hur fungerar Twitter annonsering

twitter-annonsering

Vad är Twitter?
Twitter är en gratis mikrobloggtjänst som gör det möjligt för registrerade medlemmar att sända korta inlägg som kallas tweets. Twitter medlemmar kan sända tweets och följa andra användares tweets genom att använda flera plattformar och enheter.

Hur fungerar annonsering på Twitter

Budgivning och budget spelar stor roll när man kontrollerar utgifterna i kampanjen. Twitter annonser är ett auktionsbaserat system, så din budget och bud bestämma priset på din kampanj. Du betalar ett öre över det andra annonsörens kvalitetsjusterade bud.

Annonsörer har två alternativ att välja när de bestämmer hur man ställer bud för sina kampanjer automatisk eller högsta bud. Automatisk budgivning är en budalternativ som gör Twitter att automatiskt optimera buden för en viss kampanj mål och budget på annonsörens räkning.Högsta budgivning tillåter användare att manuellt välja buden.

Det finns olika kampanjtyper på Twitter

  • Webbplats klick
  • Followers kampanjer
  • Tweet kampanjer
  • Appinstallationer
  • Videovisning

 

 

Hur fungerar Twitters algoritm

Budgivningen på twitter påminner om Google Adwords och räknas som “kvalitetsjusterat bud” och tar hänsyn till tre faktorer:

  • Resonans
  • Relevans
  • Aktuell erfarenhet

Twitters annonsalgoritm innebär att ett högre engagemang ger en mycket lägre kostnad för annonsören. Som tumregel innebär en procents ökning av engagemang en kostnadsminskning på fem procent. Det innebär att det är effektivt att annonsera på de artiklar som får mest retweets. Du kan skapa annonser mot svenska twittrare och på svenska sökord och intressen.

Gå till Twitters annonsplattform