Snippet

Vad är en snippet?

Det finns olika typer av snippets (sv. snuttar) som Google har bekräftat att de experimenterar med i sökresultatet exempelvis:

  • Featured snippets
  • Google FAQs: vanliga frågor
  • Q&A : frågor och svar
  • How to: Hur man gör olika saker

Eftersom det ofta är guider som visas är det bra att svara på olika typer av frågor som Hur? Vad är? Hur fungerar? Varför?

Snippets dyker upp i olika format som numrerade listor, punklistor, tabeller och paragrafer.

Featured snippet visas i digitala assistenter

Snippets visas i det tradtionella sökresultatet och tar plats från det traditionella sökresultatet. Men eftersom featured snippets, som börjar kallas ”Position 0”, dessutom ofta är det som läses upp av digitala assistenter som Dialogflow och Siri är det viktigt att få upp dem i sökresultatet.

Vad krävs för att bli snippet?

Många av dessa kräver schema kod för att användas men det går också att ha vanliga frågor i GoogleBusiness. Google har experimenterat med en form av featured snippets som visar expanderbara snuttar som hjälper de som söker att komma djupare in i aspekterna av en viss specifik fråga. Google testade detta i  april 2018 vilket gick live fyra månader senare.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap