Person som pratar

Ryplio

Ryplio är ett referalmarketing verktyg. Med Ryplios analysserie kan du mäta resultatet för socialresurs så att du förstår hur var och en av dina kunder.

Du kan få statistik över

  • Real time performance
  • Integrera Ryplios workflow med formulär
  • Identifiera kunder
  • Spåra influencer

Hemsida: https://www.rypl.io

Scroll to Top