Estratégia da web: guia

Hur skriver du en effektiv webbstrategi? Vad är en webbstrategi? En effektiv webbstrategi bygger på att stödja affärsidén och leverera rätt budskap, till rätt kund vid rätt tidpunkt. Men för att kunna bygga strategisk kommunikationsstrategi måste du ofta ta ett steg tillbaka och ta fram och analysera data. Data hämtas från försäljningdata, Google Analytics, Google … Leia mais