Hem » Annonsering » Vad är POAS?

Vad är POAS?

Vad betyder POAS och hur du använder det för att förbättra din lönsamhet?
POAS är en förkortning som betyder Profit On Ad Spend  och mäter vinsten som du tjänar på din annonseringsspend. Över tiden har onlineannonsering utvecklats. Tidigare pratade man ofta om hur viktigt ROAS är i PPC-reklam, men på grund av utvecklingen upptäcker digitala marknadsföringsspecialister fler mätvärden som i hög grad kan påverka de digitala marknadsföringskampanjer i alla marknadsföringskanaler och där pratar allt fler PPC byråer om POAS. Allt fler onlinemarknadsförare skiftar långsamt från ROAS till POAS eftersom det ger en bättre bild av lönsamheten och konverteringsgraden för din PPC kampanj.

POAS = Vinst÷ annonseringskostnader
För att hitta POAS för din onlineannonsering delar du bruttovinsten som kan hänföras till onlinemarknadsföringskanalen med annonsutgifterna. Dessa siffror är direkt jämförbara, vilket innebär att en POAS högre än 1 är breakeven vilket betyder att du har tjänat pengar.

Bestäm dina bruttomarginaler (täckningsbidrag)
Du måste identifiera skillnaden mellan dina interna kostnader och dina Google Ads-kostnader. Du kan göra en manuell beräkning av dina bruttomarginaler eller länka ihop data i ett PPC Management-programvaruverktyg.

Tilldela dina bruttomarginaler till dina annonser
Det är att föredra att skicka bruttovinstdata till Google för att få en bättre bild av din lönsamhet. Du kan antingen använda Google Click ID (GCLID) i Google Ads eller ange ett mål i Google Analytics.

ROAS uppsatt men POAS-mål
När du har importerat rätt bruttomarginaldata i Google Ads eller skapat ett mål i Google Analytics kan du använda Googles budstrategier för att få bättre vinstbudgivning och öka din nettomarginal. Du jämför dina nya POAS-nummer med dina ROAS-intäktsnummer. Du kan ställa in detta på samma sätt som du ställer in din ROAS men försök att hålla dig till ett vinstmål på 120% till 150%.

 

POAS target ger en mycket bättre bild av lönsamheten för dina annonskampanjer och ge dig fördelar kring smart shopping. Välj inte ROAS bara för att det är enklare att sätta upp utan tänk på att eventuellt investera i POAS för att nå högre lönsamhet. ROAS som du kan välja i Google är kort sagt omsättningen (eller konverteringsvärdet) dividerat med annonseringskostnaderna men ROAS kan vara vilseledande och leda till felaktiga beslut.

Läs också om ROAS.

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Rulla till toppen