Vad är POAS?

Människor som står och tittar

Vad betyder POAS och hur kan det förbättra din lönsamhet?

POAS är en förkortning som betyder Profit On Ad Spend kan översättas till ”vinst på reklamkostnader”. Det är ett mått inom online annonsering som används för att mäta hur mycket vinst ett företag genererar från sina reklamkampanjer i förhållande till de kostnader som har uppstått för att köra kampanjerna (annonserings spend). Genom att öka POAS kan företaget förbättra sin lönsamhet genom att optimera sina reklamstrategier och se till att de pengar som investeras i reklam också ger en positiv avkastning.

Fördelarna med att implementera POAS på din webbplats

Tidigare pratade man ofta om hur viktigt ROAS är i PPC-reklam, men i takt med utvecklingen upptäcker digitala marknadsföringsspecialister fler mätvärden. Dessa kan i hög grad påverka de digitala marknadsföringskampanjerna i alla marknadsföringskanaler, och där pratar allt fler PPC-byråer om POAS. Fler och fler digitala marknadsförare skiftar långsamt till detta från att ha mätt ROAS. Anledningen är att det ger en bättre bild av lönsamheten och konverteringsgraden för din PPC-kampanj.

POAS = Vinst ÷ annonseringskostnader
För att hitta POAS för din onlineannonsering delar du bruttovinsten, som kan hänföras till marknadsföringskanalen online, med annonsutgifterna. Dessa siffror är direkt jämförbara, vilket gör att en POAS högre än 1 är breakeven och innebär att du har tjänat pengar.

Bestäm dina bruttomarginaler

Bestäm dina bruttomarginaler (täckningsbidrag)
Du måste identifiera skillnaden mellan dina interna kostnader och dina Google Ads-kostnader. Du kan göra en manuell beräkning av dina bruttomarginaler eller länka ihop data i ett PPC Management-programvaruverktyg.

Tilldela dina bruttomarginaler till dina annonser
Det är att föredra att skicka bruttovinstdata till Google eftersom det skapar en bättre bild av din lönsamhet. Du kan antingen använda Google Click ID (GCLID) i Google Ads eller ange ett mål i Google Analytics.

Har du ROAS uppsatt och vill gå över till POAS-mål?

När du har importerat rätt bruttomarginaldata i Google Ads eller skapat ett mål i Google Analytics kan du använda Googles budstrategier för att få bättre vinstbudgivning och öka din nettomarginal. Du jämför dina nya POAS-nummer med dina ROAS-intäktsnummer. Du kan ställa in detta på samma sätt som du ställer in din ROAS, men försök att hålla dig till ett vinstmål på 120 till 150 procent.

POAS target ger en mycket bättre bild av lönsamheten för dina annonskampanjer och ger dig fördelar kring smart shopping. Välj inte ROAS bara för att det är enklare att sätta upp utan tänk på att eventuellt investera i POAS för att nå högre lönsamhet. ROAS, som du kan välja i Google, är kort sagt omsättningen (eller konverteringsvärdet) dividerat med annonseringskostnaderna. Dock kan ROAS vara vilseledande och leda till felaktiga beslut.

Läs också om ROAS.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.