Hem » Blogg om Internetmarknadsföring » Performance marketing

Performance marketing

Google Analytics

Vad är  performance marketing?

Performance marketing är en gren inom digital marknadsföring som syftar till till att driva företagets tillväxt och öka omsättningen. Det är en funktion eller tjänst som är mycket betydelsefull för att öka tillväxten och skala upp ett företag till nya och befintliga marknaden.

Det är stor skillnad mellan traditionell brand marketing och performance marketing och man bör sätta olika mål för dem.  Medan brand marketing kan mätas i reach och impressions mäts performance marketing i ekonomiskt resultat och ROI (return on investment).

Performance marketing sker genom att öka trafiken och att en viss konvertering inträffar. Konverteringar sker oftast online och aktiviteterna kan mätas och påverkar det ekonomiska resultatet. Performance marketing kan även omfatta att stödja kundresan för att öka off-line konverteringar dvs försäljning som sker från säljorganisationen.

Vad menas med en konvertering?

En performance marketer jobbar med säljfunnels som driver konverteringar och stärker varumärket. Konverteringar är ett brett begrepp som kan omfatta ett genererat lead, en försäljning, prenumeration på ett nyhetsbrev.

Hur jobbar performance marketing specialister?

Performance marketing specialister som jobbar  i byråer eller inhouse på marknadsavdelningar. I takt i att marknadsavdelningar jobbar digitalt och agilt tror vi det kommer bli vanligare att kompetens finns i marknadsföringsteamen.

De är starkt beroende av marknadsföringskanalerna fungerar och driver digitala kampanjer som stödjer KPI:er inom:

Som perfomance marketing specialist är det nödvändigt att kunna optimera den digitala marknadsföringsbudgeten utifrån ROI (return on investment). En naturlig del är att jobba med olika attributionsmodeller, webbanalys och KPI:er.

Digital Performance nästa steg?

Behöver du hjälp kring performance marketing kontakta oss gärna på Expandtalk för att få mer information. Vi är en digital performance byrå med över 20 års erfarenhet av att jobba med digital marknadsföring i olika kanaler.

Scroll to Top