Hem » Onsite SEO optimering av sidor
Onpage optimering och utvecklare

Onsite SEO optimering av sidor

Vad är onsite optimering av en webbplats?

Onsite optimeringen ser på webbplatsen som helhet och att stödja hela webbplatsen med tex internlänkning, prestanda, storlek på landningssidor och hastighet. Inte sällan handlar det om att se på processerna när man skapar information och hur ompekningar går till eller hur man optimerar bilder.

Traditionell onsite optimering är i grunden ett system konstruktioner, regler och taktik som du kan använda för att ändra din webbplats och göra den mer synlig för sökmotorer. Webbredaktörer skriver det viktigaste först och ser till att använda nyckelordet tidigt i texten och i olika format. En del av de här faktorerna är hygienfaktorer som går att göra mekaniskt – men det går också att följa upp att du följer de olika riktlinjerna med verktyg som Yost-pluginet i WordPress.

Vad är onpage optimering av webbsidor?

Onpage SEO av sidor innebär att man optimerar texter för sökmotorer genom att följa en del basregler. Det handlar om att varje enskild sida rankar så bra den kan. En del tror att SEO står i konflikt med den journalistiska frihet medan jag tror att en redaktör kan ha stor nytta av att förstå grunderna.

Strukturen på en webbsida och dess innehåll är en mycket viktigt del av SEO pusslet.

Vi behöver göra on-site optimering mot de viktigaste sökorden (money sökord) samt se till att indexeringen fungerar som den ska. Vi kan göra detta genom att genomföra en grundläggande sökbeetende analys. Här har vi en detaljerad strategi. Genom att sätta upp mätningar kan vi följa utvecklingen samt skicka rapporter till relevanta avdelningar som kan följa ökningen. Detta ger oss en chans att jobba proaktivt och optimera sajten på ett agilt sätt. Vi försöker vara bäst på optimering genom att använda beprövade tekniker som ger resultat.

Sökresultatet förändras hela tiden

SEO optimering blir allt mer komplex eftersom sökresultaten inte längre bara visar webbplatser utan även kan visa sökresultatet i form av knowledge graph, videor, kartor, nyheter  och resultat från mobilen och digitala assitenter.

Vad är rankingfaktorerna för sökmotoroptimering?

För att ranka bra på sökord behöver webbplatsen bra innehåll som uppfyller olika rankingfaktorer.
Hur många rankingfaktorer som finns berättar inte Google men när företaget var relativt nystartat gick de ut med att de hade 200 rankingfaktorer. Gissningsvis används idag flera tusen faktorer och det görs kontinuerligt studier kring olika typer av samband.  Ett 40 tal faktorer är rätt uppenbara som att sajten ska laddas fort, att läsarna stannar kvar på sajten och att den ska vara mobilanpassad. Utöver onsite optimeringen finns det domänmätvärden och sociala mätvärden.

Senaste studien från Searchmetrics om rankingfaktorer 2015 där de studerade 10 000 sökord visade att användardesign (UX) blir allt viktigare och hur besökarna uppfattar sajten.

Exempel på onsite rankingfaktorer

 • Textmängden: En studie från Searchmetrics från 2013 visade att det var optimalt med 476 ord sedan dess har textmängden ökat. Antal tecken hade ökat i studien 2015 och låg mellan 1000 till 1285 tecken inklusive footer och annan text på sajten.
 • Användarvänlighet: De sajter som rankas högst är ofta bra strukturerade och är mer användarvänliga.
 • Bra läsbarhet:  Det finns flera olika algoritmer för läsbarhet exempelvis Flesh index score, Gunnig Fog.  Flesh readability på 76,19
 • Att använda semantik med relaterade termer har stor betydelse för synligheten.
 • Url längd (43.64 tecken är genomsnittet på de som ligger i topp)
 • Mobilvänlighet
 • Relativt låg bouncerate (36%)
 • Laddningstid/fil storlek
 • De använde längre punktlistor (upp till 13 olika punkter i listorna)
 • Hastighet desktop (1.16 sekunder)
 • Hastighet mobil (1.10 sekunder)
 • Nyckelord i ankartexter
 • Antalet interna länkar på varje sida (genomsnitt 150 medan Google rekommenderar max 100)

Se till att kvalitetsgranska din egna webbplats

Allting handlar som tur inte om Googles kvalitetsgranskningar utan minst lika viktig är dina egna kvalitetsrevisioner av din webbplats. För din egna sajt bör du göra en kvalitetsgranskning och jobba med att ta bort och minimera de värsta problemen. Vi använder olika SEO-verktyg för att hitta problem på sajten.

Semantisk struktur

Vad betyder rätt semantik i en artikel och hur det påverkar tex sökordsoptimeringen?
Det kan betyda väldigt mycket mycketatt du matchar in sökorden inom ett visst sökord. Om man jobbar med en speciell nisch eller en stor ehandelssajter som innehålle sökord som har mycket sökvolym är det ofta lågt hängande frukter att kolla igenom whaleorden och se ifall det finns relaterade sökord inom det begreppet.

 • Finns nyckelordet i olika rubriknivåer (<h1>, <h2>, <h3><h4> osv).
 • Du ska bara ha en huvudrubrik dvs <h1> och att nyckelordet förekommer i underrubriker är kanske inte det viktigaste men troligtvis påverkar det.
 • Har du undersökt om texten är relevant för det nyckelordet du vill ranka på
 • Är nyckelordet det som förekommer mest på sidan (keyword frequency).
 • Är textmängden tillräckligt omfattande
 • Att hitta rätt tonalitet och ha en bra och hög läsbarhet är viktigt för texter. Det finns olika algoritmer där Flesh index score är en av de mest kända andra är Gunning Fog index, Coleman. Smog. Du kan testa läsbarheten på read-able.com
 • Har man använt semantik kring relaterade termer. Detta är lika viktigt som själva sökordet som man vill ranka på
 • Att länkar saknar ankartexter
 • Är innehållet unikt och finns inte duplicerat
 • Används relevanta termer kring det sökordet som man vill ranka på. Om man vill ranka på ordet soffa är det tex bra att ordet butik finns med.

Unika titlar

 • Innehåller titeln nyckelordet du vill ranka på? Sidtitlar ska vara beskrivande och exakt formulerade och texten ska helst ha nyckelordet man vill ranka på långt framme i texten. Nyckelord som ligger längre fram presterar bättre än de som ligger längre bak i texten.

Metabeskrivningar – Hur ska jag tänka när jag skriver en metabeskrivning?

Metabeskrivningarna bör i dagsläget inte vara längre än 157 tecken. Den bästa längden är egentligen pixelbredd eftersom olika tecken har olika längder. Du ser det bra om du kollar på verktyg som Google SERP Snippet Optimization Tool.

Med metabeskrivningar bör du se till att ha en hög CTR (click through rate) dvs klick från Googles söklista. Tänk nyhetsrubriker för tidningar och utforma metabeskrivningar och titlar så de är snygga. Vad får folk att läsa vidare. Se till att unika säljfördelar finns med som framhäver produkten och att du använder max längd.

 • Innehåller metabeskrivningen nyckelordet du vill ranka på? Det är kanske inte den viktigaste faktorn men CTR:en borde förbättras på sökordet du vill ranka på.
 • Är metabeskrivningen unik så den inte är duplicerad. Google gillar inte duplicerat innehåll. Om sidorna har liknande innehåll så konkurrerar de med varandra och Google har svårt att veta vilken ska ranka på.
 • Har metabeskrivningen korrekt längd
 • Undvik företagsnamnet tidigt i metabeskrivningen.

Finns nyckelordet i texten?

 • Är texten bra skrivet och finns nyckelordet i brödtexten med rätt frekvens utan att det känns spammigt.

Optimering av bilder

Enligt en stor studie från RavenTools så är det vanligaste onsite felet att man inte har titel attribut följt av att man missat alt taggar.

 • Finns nyckelordet i bildtexter?
 • Är bilderna snabba att ladda in?
 • Finns infografik och bilder?
 • Har bilderna filnamn med nyckelordet

Formatering och kod

 • Finns nyckelordet i fetstil <b>?
 • Finns nyckelordet i kursiv stil <i>, <em>?
 • Är kod/text ration bra?
 • Finns det punktlistor gärna med upp mot 14 punkter
 • Brödsmulor (breadcrumbs) för att underlätta navigering
 • Är canonical rätt uppsatt – annars kan det hindra Google från att läsa sidan på ett bra sätt.
 • Har sajten fel i HTML-koden
 • Robots.txt fil

Sökmotoroptimering och URL:er

 • Har URL_en med nyckelordet så är det positivt
 • Finns nyckelordet i domänen?
 • För långa URL:er kan vara en negativ rakingfaktor och man ska akta sig för att använda för många sökord i url:erna
 • Url längden bör hållas rätt kort (43.64 tecken är genosnitt på de som ligger i topp enligt SearchMetrics studie)

Användardata

Att jobba med en sajt innebär konstant kvalitetsarbete där Google Analytics är ett oumbärligt verktyg. Faktorer som också följs upp är hur länge besökarna är inne på sajten och textmängden och kvalitén på texten har stor betydelse för att besökarna stannar kvar längre på sajten.

 • Click-through-rate påverkar den organiska rankingen och man behöver ofta justera titlar och metabeskrivningar
 • Hur länge är besökarna inne på sidan – man vill att de ska stanna kvar och inte gå tillbaka till Googles sökresultat.
 • Relativt låg bouncerate (36%). Jag har mätt bounceraten på officiella sajter som läkemedelsverket där man har högre bouncerate vilket indikerar att läsarna kommer direkt till den texten som de är intresserade av
 • Internlänkar till andra sidor är viktigt och antalet länkar till en viss given sida är en viktig signal att sidan är viktig. Både Google boten och användarna använder internlänkar. Se till att identifiera sidor med potential och att de har både internlänkar och externlänkar till sig.
 • Antalet interna länkar på varje sida (genomsnitt 150 medan Google rekommenderar max 100)
 • Bra ankartexter på internlänkarna

Mobiltitet och SEO optimering

Mobilitet har stor betydelse enligt Mobilegeddon Ranking Study från Stone Temple. Google har också bekräftat att hur väl en webbplats är mobilanpassad desto bättre är det för rankingen.

 • Mobilvänlighet och läsbarhet i mobilen samt viewport konfigurerat
 • Hastighet mobil (genomsnitt 1.10 sekunder för sidor som rankar i topp)

Hastigheten har stor betydelse för användarvänligheten

 • Storlek på sidan och laddningstid/fil storlek
 • Hastighet desktop (genomsnitt 1.16 sekunder för sidor som rankar i topp)

Spekulationer kring vissa rankingfaktorer

 • Utgående länkar. Det finns SEOare som tror att utgående länkar till sajter med hög trust kan påverka rankingen. För några år sedan var det vanligt att länka till Wikipedia vilket är lite för förutsägbart så man bör använda andra sajter med hög trust.
 • Social media är idag ingen rankingfaktor trots mängder av blogginlägg som hävdar motsatsen eftersom Google inte gärna vill tappa sin trafik till de sociala medierna. Vi vet att sociala medier kommer få allt större genomslag i samband med millennium generationen blir äldre. Vi har sett nya sökmotorer och social influencer verktyg som (Impactana, Buzzfeed) som uteslutande använder social media som rankingfaktor för att sortera resultat.

Dessutom har de de stora sociala företagen blivit bättre på att lansera tjänster som hjälper företag att sälja produkter och tjänster så vi kommer få sökmotorer som bättre visar personaliserade resultat. Detta sammantaget innebär att det går inte att blunda för sociala kanaler som att följa upp hur social media fungerar på olika landningssidor.

Vad är en optimal webbsida?

Blog Pros gjorde en undersökning där de tog fram de populäraste blogginläggen för att hitta likheter:

 • 22% av artiklarna använde citat
 • 92% hade knappar för socialmedia
 • 75% av artiklarna hade kommentarsfält
 • 5% av artiklarna hade video
 • Varje artikel hade i genomsnitt 3.2 bilder
 • Varje artikel hade i genomsnitt 1149 ord per artikel
Scrolla till toppen