Tema: NPS

Customer satisfaction survey

Vad är NPS?
Net Promoter eller Net Promoter Score är ett verktyg som används för att mäta lojaliteten hos ett företags kundrelationer. Det fungerar som ett alternativ till traditionell kundnöjdhet.

Google Tag Manager

Survicate

Är ett marknadsföringsverktyg som jobbar med att förstå hela kundresan. De jobbar med surveys, formulär…