Mixpanel

Mixpanel är ett analysverktyg för produkter och användar beteende för mobilen och webben.

https://www.youtube.com/watch?v=rcxEBh5QHWs
Övergripande beskrivning av Mixpanel.
https://www.youtube.com/watch?v=eYgXAXzbvmg
Introduktion av flows i Mixpanel.
Scroll to Top