Hem » Bloggar » Googles riktlinjer för kvalitetsgranskning

Googles riktlinjer för kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning

Det finns olika typer av kvalitetsgranskningar av webbplatser. Från ett användarperspektiv återkommer inte besökare om de har en dålig användarupplevelse och det som kallas quality assurance har fått allt större betydelse. Från Googles perspektiv sker en stor del av kvalitetsgranskningen algoritmiskt av sökmotorerna men Google har även patent hur manuell granskning påverkar sökresultatet.
Jag har intervjuat människor som jobbat med manuell kvalitetsgranskning både hos Google och Bing och det verkar som merparten av det här jobbet görs outsourcat och utanför företagens kärnverksamhet. På den svenska marknaden var det så länge som fram till 2014 ingen som satt och kvalitetsgranskad den svenska marknaden från Googles europeiska huvudkontor i Dublin. Självklart finns det många svenskar som jobbar på Google och när jag pratade med Sverige chefen för Google var den officiella hållningen att Google vill ha en klar linje mellan det köpta och organiska söket. På det svenska kontoret var det länge ingen som officiellt jobbade aktivt med SEO eller granskning av sökmotoroptimering.

googlequalityguidelines

Google Quality Rater Guidelines – Officiell kvalitets granskning

Det gick länge rykten kring kvalitets guider och under våren 2015 läckte det ut ett kvalitetsgransknings dokument från Google. Den 19:e november 2015 släppte Google ut ett nytt kvalitetsgranskningsdokumentet som då hade uppdaterats och var 160 sidor långt.

Den 20:e juli 2018 var det dags igen och då uppdaterades dokumentet med titeln General Guidelines. Nu var dokumentet på 164 sidor. Några dagar senare den 1:a augusti efter uppdateringen gjorde Google en filter uppdatering ”Medic Update” som var en core update av Googles algoritm. Det fick många företag att börja se på dokumentet liksom de tidigare råden som fanns kom från tidigare Google chefen Amit Singhal i samband med Googles Panda update som lanserades i maj 2011.

Det finns även ett officiellt dokument från Google om SEO för webbmasters om hur man bygger kvalitets sajter. Alla webbplatser har ett syfte för att sidan skapas och för att man ska kunna göra en bra granskning behöver kvalitetsgranskaren förstå syftet eftersom det finns olika krav beroende på webbplatsens syfte.

Sidor som påverkar människors hälsa och ekonomi kallas YMYL (”Your Money or Your Live”) där kraven ställs högre än vid vanliga sidor. För YMYL-ämnen säger Google till bedömarna att det är ett tecken på hög kvalitet när innehållet överensstämmer med expert konsensus och låg kvalitet om det inte gör det. För att bedömarna ska kunna betrakta innehåll av hög kvalitet måste det vara ”sakligt korrekt för ämnet och måste stödjas av expert konsensus där sådan konsensus finns. För YMYL-ämnen uppmanas bedömarna att bedöma om sidan överensstämmer med medicinsk, vetenskaplig eller till och med historisk konsensus. I den senaste uppdateringen av QRG betonade Google på flera ställen att YMYL-innehåll bör bedömas med avseende på om ämnet eller felaktig information om ämnet har potential att orsaka skada. ”Hälsorelaterade råd som strider mot väletablerad expert konsensus och kan leda till allvarlig skada” ska ges det ”lägsta” betyget av bedömare.

För att nyhetsartiklar eller informationssidor om vetenskapliga ämnen ska anses vara av hög kvalitet av en bedömare måste de ”representera etablerad vetenskaplig konsensus där sådan konsensus finns.

När Google gör sina granskningar används EAT-formeln. Själva dokumentet är ett rätt torrt och långt dokument som är ett stöd för kvalitetsgranskarna när de ska undersöka sajtens rykte och att det finns en klar avsändare.

Kvalitets dokument släpptes redan i oktober 2015

Sedan det första kvalitetsgransknings dokumentet läckte har det hänt en hel del med algoritmen (Rankbrain) och nya filter har introducerats. Ett nytt kvalitets dokument läckte ut i oktober 2015 som var uppdaterad. Framförallt har faktorer kring mobilitet och lokalsöket förändrats.

Googles officiella riktlinjer
http://www.google.com/webmasters/guidelines.html

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

Scroll to Top
Scroll to Top