Googles riktlinjer för kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning

Det finns olika typer av kvalitetsgranskningar av webbplatser. Från ett användarperspektiv återkommer inte besökare om de har en dålig användarupplevelse och det som kallas quality assurance har fått allt större betydelse. Från Googles perspektiv sker en stor del av kvalitetsgranskningen algoritmiskt av sökmotorerna men Google har även patent på hur manuell granskning påverkar sökresultatet.

Jag har intervjuat människor som jobbat med manuell kvalitetsgranskning både hos Google och Bing. Det verkar som att merparten av det här jobbet görs outsourcat och utanför företagens kärnverksamhet. På den svenska marknaden var det så länge som fram till 2014 ingen som satt och kvalitetsgranskade den svenska marknaden från Googles europeiska huvudkontor i Dublin. Självklart finns det många svenskar som jobbar på Google och när jag pratade med deras Sverige-chef var den officiella hållningen att Google vill ha en klar linje mellan det köpta och organiska söket. På det svenska kontoret var det länge ingen som officiellt jobbade aktivt med SEO eller granskning av sökmotoroptimering.

googlequalityguidelines

Google Quality Raters Guidelines – officiell kvalitetsgranskning

Det gick länge rykten kring kvalitetsguider och under våren 2015 läckte det ut ett dokument om kvalitetsgranskning från Google (förkortat QRG). Den 19:e november 2015 släppte Google ut ett nytt sådant dokument som då hade uppdaterats och var 160 sidor långt.

Den 20:e juli 2018 var det dags igen och då uppdaterades dokumentet med titeln General Guidelines. Nu var dokumentet på 164 sidor. Bara någon vecka efter detta gjorde Google en filteruppdatering (Medic Update) som var en core update av Googles algoritm. Det fick många företag att börja se på dokumentet liksom de tidigare råden, vilka kom från före detta Google-chefen Amit Singhal i samband med lanseringen av Googles Panda Update i maj 2011.

Det finns även ett officiellt dokument från Google om SEO för webbmasters om hur man bygger kvalitetssajter. För att kunna göra en bra kvalitetsgranskning behöver bedömaren förstå syftet då det finns olika krav beroende på webbplatsens syfte.

QRG, YMYL och EEAT

Sidor som påverkar människors hälsa och ekonomi kallas YMYL (”Your Money or Your Life”). På dessa är kraven högre än vad de är på vanliga sidor. Tecken på hög kvalitet är när innehållet överensstämmer med experters konsensus – och låg kvalitet om det inte gör det. För YMYL-ämnen uppmanas bedömarna avgöra om sidan överensstämmer med medicinsk, vetenskaplig eller till och med historisk konsensus. I den senaste uppdateringen av QRG betonade Google på flera ställen att YMYL-innehåll bör bedömas med hänsyn till om ämnet (eller felaktig information om ämnet) har potential att orsaka skada. ”Hälsorelaterade råd som strider mot väletablerad expertkonsensus och kan leda till allvarlig skada” ska ges det ”lägsta” betyget av bedömare.

Informationssidor om vetenskapliga ämnen måste ”representera etablerad vetenskaplig konsensus där sådan konsensus finns” för att vara av hög kvalitet.

När Google gör sina kvalitetsgranskningar används ett rätt torrt och långt dokument som utgår från EEAT-formeln. Det är ett stöd för kvalitetsgranskarna när de ska undersöka sajtens rykte och att det finns en tydlig avsändare.

Kvalitetsdokument fanns redan i oktober 2015

Sedan det första dokumentet om kvalitetsgranskning läckte har det hänt en hel del med algoritmen (Rankbrain). Nya filter har blivit introducerade – och i oktober 2015 läckte ett nytt uppdaterat kvalitetsdokument ut. Framförallt har faktorer kring mobilitet och lokalsöket förändrats.

Googles officiella riktlinjer
http://www.google.com/webmasters/guidelines.html

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.