Vad är Intent?

Vad menas med intent? Intention eller avsikten är ett begrepp som Google och digitala marknadsförare visar allt mer intresse kring i sina algoritmer. Intentionen visar seriositet och om det finns någon ”ivrig uppmärksamhet”,

Avsikten visar att det finns ett faktiskt intresse. Det betyder att en målgrupp som visar intent är aktivt intresserad av din produkt eller tjänst och letar för närvarande efter den.

Det är skillnad mellan ”affinity” (sv. samhörighet) vilket betyder att man gillar och har sympati för något baserat på tidigare beteenden.

Vad är PAA?

PAA står för People Also Ask. Det innebär att du har stora möjligheter att synas på Googles söksida omdu använder det rätt. Exempel på PAA för begreppet Fintech.

För svenska Google.se blir följande frågor relevanta att svara på:

  • När
  • Vad är
  • Varför
  • Hur?
  • Vilket, vilka
  • Var
Share via
Copy link
Powered by Social Snap