Vad är Intent?

Vad menas med intent? Intention eller avsikten är ett begrepp som Google och digitala marknadsförare visar allt mer intresse kring i sina algoritmer. Intentionen visar seriositet och om det finns någon ”ivrig uppmärksamhet”,

Avsikten visar att det finns ett faktiskt intresse. Det betyder att en målgrupp som visar intent är aktivt intresserad av din produkt eller tjänst och letar för närvarande efter den.

Det är skillnad mellan ”affinity” (sv. samhörighet) vilket betyder att man gillar och har sympati för något baserat på tidigare beteenden.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap