Vad betyder intent hur det hjälper dig att kartlägga kundresan

Content marketing

Vad menas med intent?

Intent (svenska=avsikt) är ett begrepp som Google visar allt mer intresse kring i sina algoritmer dvs användarnas avsikter kring deras sökfrågor.

Vad är skillnaden mellan intent och intention?

De båda menar en plan, eller syfte, att göra något. I det engelska språket används intent i mer formella situationer, t.ex. i rättsliga sammanhang, medan intention används i flera olika situationer. Det är ett mer vardagligt ord. I grammatiska termer är intent ett oräkneligt substantiv och intention är ett räknebart substantiv. Intentionen visar seriositet och om det finns någon ”ivrig uppmärksamhet”,

Bra innehåll när du skriver content utgår från user intent och marknadsmålen som finns i marknadsstrategin. Användarnas intentioner bör styra hur du skapar content exempelvis:

 • Guider inom olika områden
 • Köp intentioner när man jämför olika produkter
 • FAQ:s dvs vanliga frågor inom området
 • Hur, Vad och Varför frågor

Olika sökintentioner och SEO funneln

Avsikten visar att det finns ett faktiskt intresse. Det betyder att en målgrupp som visar intent är aktivt intresserad av din produkt eller tjänst och letar för närvarande efter den. 

När man jobbar med SEO jobbar man ofta med olika sökintentioner och keyword grupperingar. En sökintention kan vara informationssökning och att användaren vill ha svaret på en konkret fråga. En annan sökintention kan ha ett kommersiellt syfte eller att man vill veta var företaget finns och i sådana sökningar är man närmare en konvertering.

Det finns flera olika typer av sökord som en använs när de går igenom sin kundresa.

 • Informational keyword – Informativa sökord som hjälper kunderna som är tidigt i köpprocessen att hitta allmän information och få mer information om en produkt.
 • Kommersiella sökord – sökord där det finns ett kommersiellt värde att synas på. Ofta har man konkurrens på dessa sökord
 • Navigational keyword – begrepp som man använder för att få utförligare information om ett begrepp. Hjälper kunden att hitta ett visst märke, en viss produkt eller tjänst. Exempelvis om du söker skor och använder begreppet ””höga klackar” eller ”röda skor”.
 • Transaction kewyword – transaktionella sökord slutligen används mycket inom e-handel och hjälper kunden att hitta platsen att göra en transaktion eller utbyte.
 • Varumärkessökord – är ofta lätt att ranka på och har stort värde för de flesta företag och ofta ett område som man inte jobbar så aktivt med
 • Lokala sökord – att man vill veta om tjänsten eller produkten finns i närheten där man själv befinner sig

SEO är extremt viktigt för att komma in i kundens köpresa när de är i undersökningsfasen och researchar material. Ett digitaliserat företag ser till att sajten är strukturerad och att de olika kanalerna är byggda efter kundens olika köpresor. Alla företag har olika målgrupper där kundresan går att kartlägga. Framförallt genom att undersöka deras sökintentioner på Google.

Kund som betalar för en produkt

 

Vad menas med affinity

Det är skillnad mellan begreppen ”intent” och ”affinity” (sv. samhörighet) där det senare begreppet betyder att man gillar och har sympati för något baserat på tidigare beteenden.

Vad är PAA?

PAA står för People Also Ask. Det innebär att du har stora möjligheter att synas på Googles söksida omdu använder det rätt. Exempel på PAA för begreppet Fintech.

För svenska Google.se blir följande frågor relevanta att svara på:

 • När
 • Vad är
 • Varför
 • Hur?
 • Vilket, vilka
 • Var

 

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.