http

Vad är http?

I den klient-server-arkitekturen som används på webben hanteras interaktionen mellan webbläsare och webbplatser via http (Hypertext Transfer Protocol). Detta protokoll infördes 1991 och är en officiell webbstandard. Nästan all trafik på webben hanteras via http. Om man använder https:// så är det det säkra protokollet dvs som är krypterat.