Tema: Google

Varje minut räknar man med att det görs 3.8 mljoner sökningar i Google. Vad som syns och dyker upp i Googles sökresultat har väldigt stor betydelse för företags affärer och att forma åsikter och politiska värderingar.

Artiklar om Google