Hem » SEO » Googles nya språkmodell MUM

Googles nya språkmodell MUM

white cubes with letters of the english alphabet scattered on a black wooden surface

MUM står för  Multitask United Model och det är en språkmodell som Google använder sig av. MUM har potential att förändra hur Google hjälper dig med komplexa uppgifter. MUM använder T5 text-till-text-ramverket och är 1 000 gånger kraftfullare än BERT. MUM förstår inte bara språket, utan skapar språk. Den är tränad på 75 olika språk med många olika uppgifter samtidigt, vilket gör att den kan utveckla en mer omfattande förståelse för information och kunskap än tidigare modeller.

MUM är multimodalt, så den förstår information i text och bilder och kan utvecklas att förstå fler content typer som video och ljud. Det gör det möjligt att generera ett varierat sökresultat som svarar på frågor genom att presentera helt nytt innehåll. MUM kommer till och med att införlivas i Google Lens, så att du kan rikta din kamera på produkter och ställa specifika frågor om produkten.
Läs mer 

Scroll to Top