Googles nya språkmodell MUM

Google MUM - white cubes with letters of the english alphabet scattered on a black wooden surface

MUM står för Multitask United Model och det är en språkmodell som Google använder sig av. MUM har potential att förändra hur Google hjälper dig med komplexa uppgifter. Den använder T5 text-till-text-ramverket och är 1 000 gånger kraftfullare än BERT. MUM förstår inte bara språket, utan skapar språk. Den är tränad på 75 olika språk med många olika uppgifter samtidigt, vilket gör att den kan utveckla en mer omfattande förståelse för information och kunskap än tidigare modeller.

MUM är multimodal, så den förstår information i text och bilder och kan utvecklas att förstå fler contenttyper som video och ljud. Det gör det möjligt att generera ett varierat sökresultat som svarar på frågor genom att presentera helt nytt innehåll. MUM kommer till och med att införlivas i Google Lens, så att du kan rikta din kamera på produkter och ställa specifika frågor om produkten.

Den nya tekniken som Google använder sig av i MUM har potential att bryta ner språkliga barriärer genom att överföra kunskap mellan språk. Geonom att lära sig av källor som inte är skrivna på det språk som du skrev din sökning på kan den hjälpa dig att förse dig med den informationen du behöver.

Läs mer om MUM och dess potential.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.