Google uppdaterar sin algoritm – March 2023 Core Update

Algoritm-ändring, Google Core Update March 2023

I mars (närmare bestämt 2023-03-15) rullade Google ut en ny algoritm som fick namnet Google Core Update March 2023. Uppdateringen sägs ha påverkat Google Nyheter och Google Ekonomi. När uppdateringen är genomförd uppdateras Googles historiksida.

Enligt Semrush var volatilitet på Google-resultatet i USA som högst kring den 16:e mars och snippets som påverkades negativt under perioden var shoppingresultat, annonser i botten av sidan och sajtlänkar. Däremot ökade lokalsöket och annonserna i toppen på sidan. Andra verktyg visar liknande kurvor enligt Barry Schwartz på SE-Roundtable.

Vad är en Google Core Update?

En Google core update är en uppdatering av Googles sökalgoritmer som syftar till att förbättra sökresultaten för användarna. Detta kan innebära förändringar i hur Google indexerar och rankar webbplatser. Core updates sker vanligtvis flera gånger om året, och de kan ha en betydande inverkan på SEO-rankningar.

När en sådan genomförs uppdaterar Google sin sökalgoritm med nya kriterier för att bedöma webbplatser. De kan också ändra hur befintliga kriterier bedöms. Till exempel kan en core update fokusera på att ge förtur till webbplatser som har bättre laddningstider, bättre mobila användarupplevelser eller mer relevant innehåll.

Det är också viktigt att påpeka att en core update inte är något du kan påverka direkt. Det finns inga specifika åtgärder du kan vidta för att ”förbereda” din webbplats för uppdateringen eftersom det handlar om flera faktorer som ofta förändras vid ett tillfälle. Det bästa du kan göra är att ha en optimerad webbplats med hög kvalitet på innehåll, länkar och användarupplevelse.

När en core update genomförs finns det ofta en volatilitet i SEO-rankningar under en kort period. Genom att noggrant observera eventuella förändringar sett till rankning och organisk trafik kan du få insikter om hur och i vilken utsträckning din webbplats påverkas av uppdateringen. Då är det lättare att vara proaktiv och vid behov göra justeringar för att förbättra resultatet – så också vid Google Core Update March 2023.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.