Experience

Kundresan och experience

Vad menas med experience?

Experience handlar om att kommunicera personliga upplevelser med sina kunder, partners, anställda och utvecklare. Marknadsförare fokuserar på att skapa värden som eliminerar krångel och ökar kundnöjdheten. Det kräver fokus att erbjuda värdeförbättringar, design och ständig innovation.

Kundupplevelsen har en stor betydelse då 73% av alla människor säger att kundupplevelsen har betydelse vid deras köpbeslut enligt PwC.

Ofta har experience inspirerts av de stora IT-jättarna som Facebook, Netflix, Uber, Apple, Amazon och AirBnb som lyckats skala upp sin verksamhet inom den s.k. plattformsekonomin. Som svar på detta har vi sett att företag sätter upp experience center och labbar kring digitala satsningar.

User Experience (användarupplevelse)

User Experience definierar användarnas upplevelse av en sajt. Självklart har Google satt upp riktlinjer som webbägare kan använda sig av s.k Core Web Vitals extensions som finns som developer preview i Chrome browsern.

  • Loading
  • Interactivity
  • Visual stability

Google kommer uppdatera flera verktyg relaterat till Core Web Vitals.

  • Chrome DevTools
  • Lighthouse
  • Page Speed insights
  • Google Search Console