Expandtalk har tidigt tänkt på ESG-frågor. ESG är en förkortning som står för Environment, Social Governance  och syftar till integrering av hållbarhetsfaktorer i bolagsanalys.

  • Environment och sustainability
    Vi har minimala utsläpp i form av energiutsläpp och transporter och siktar på att vara ett net zero företag från det att vi startade företaget.
  • Sustainability
  • Governance och styrning

Vi följer flera ISO standarder för kvalitet och miljöarbete och United Nations Global Compact:s tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Värderingar
Vi är ett värderingsstyrt företag och tackar nej till kunduppdrag inom spel, gambling och verksamheter som inte är i linje med våra värderingar.

Formulär

  • Avvikelseblanketter
  • Viselblåsar funktion – whisle blowing