Miljö och hållbarhet

Expandtalk prioriterar ESG-frågor, där ESG står för Environment, Social och Governance. Vår strategi involverar integreringen av hållbarhetsfaktorer i vår bolagsanalys och verksamhet. Vi strävar efter minimala utsläpp i form av energiutsläpp och transporter. Vårt mål är att vara ett net-zero från den allra första dagen då vi startade företaget. Genom att vara medvetna om vår klimatpåverkan och arbeta aktivt för att minska den, strävar vi efter att vara en positiv kraft för miljön och främja hållbar utveckling.

Hållbarhet

Vi ser på hållbarhet som en integrerad del av vårt företags DNA. Genom att ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer i våra beslut och verksamhet, strävar vi efter att skapa positiva och långsiktiga effekter för våra intressenter. Vi uppmuntrar också våra kunder och samarbetspartners att göra detsamma och välja hållbara alternativ.

Styrning och governance

Vi tar vår styrning och governance på stort allvar. För att säkerställa högsta kvalitet och ansvarighet följer vi olika standarder för kvalitet och miljöarbete. Dessutom har vi antagit United Nations Global Compacts tio principer, som gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genom att följa dessa principer strävar vi efter att vara en pålitlig och ansvarstagande partner för våra kunder och samhället i stort. samarbetspartners att göra detsamma och välja hållbara alternativ.

Värderingar

Vi är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar utgör grundvalen för vårt arbete och våra beslut. Vi tackar nej till kunduppdrag inom spel, gambling och verksamheter som inte är i linje med våra värderingar. Genom att göra detta säkerställer vi att vårt arbete och vårt företag är i linje med våra etiska och moraliska principer.

På Expandtalk är vi stolta över vår inriktning på ESG och våra värderingar. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner som tar hänsyn till miljön, samhället och god governance. Genom att följa dessa principer ser vi till att vårt företag är hållbart och ansvarsfullt, samtidigt som vi arbetar för att skapa en bättre framtid för alla.

Expandtalk - vårt enda fordon