Email marknadsföring

Email marknadsföring är en av de mest effektiva digitala kanalerna som tyvärr inte får så mycket uppmärksamhet men som är en viktig del i en effektiv marknadsplan. Det finns olika typer av email marknadsföring och en av de mest effektiva är det som går under benämningen outreach där vi försöker personalisera och automatisera emailen – ofta genom att koppla ihop sig med mailservern.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev kan vara en extremt effektiv marknadskanal att hålla kontakten med befintliga kunder. En av utmaningarna är att mail klienterna hanterar html på olika sätt vilket gör att det blir stora begränsningar för designers och utvecklare. Bland de mest populära systemen för att hantera massmail finns mailchimp som är gratis till en viss nivå. I Sverige har vi en del större system som Apsis som många använder.

Verktyg för att hitta email adresser

  • https://emailhunter.co – har mer än 15 miljoner emailadresser och hittar från väldigt många email adresser från företag.
  • http://sellhack.com – är ett extension till de vanligaste webbläsarna som Chrome och Firefox som hjälper dig hitta mailadresser från social media. Du måste registrera dig för att använda tjänsten.
  • https://www.voilanorbert.com

 

CTR inom email kampanjer

Man använder CTR inom email kampanjer och olika metoder för att förbättra CTR:en som att grafiken på email kampanjen är känns igen från webben och att  du använder logotype, rubriker och knappar som är byggda med HTML istället för bilder. Kampanjer med bilder har 42% högre CTR än de utan bilder enligt en undersökning från Vero. Läs mer hur du kan förbättra CTR:en på emailen i den här bloggposten från Kissmetrics.

Liknande artiklar
Användardata som rankingsignal