Omnikanal strategi

Omnikanal

Omnikanal strategi – ett integrerat system

Trenderna inom näthandeln har blivit allt mer komplexa där försäljningsorganisationer och marknadsavdelningar måste jobba med flera kanaler för att nå ut till kunderna vilket ökat kostnaderna för marknadsföringen.

Varje kund som kommer in i en fysisk butik eller besöker en webbplats representerar en utdelning på tidigare investeringar. På sista tiden har alltfler företag börjat använda sig av en omnikanal strategi. Vid en omnikanal strategi bygger man både fysiska butiker och digitala webbplatser. Förlorarna blir de som bara satsar uteslutande i fysiska butiker eller på sin digitala kanal. Det digitala utbudet måste överensstämma det fysiska utbudet i butiken vilket är vad många kallar omni-kanal strategi.
Omnikanal strategi innebär att ett företag använder sina försäljningskanaler tillsammans och får en helhetssyn i sin marknadsföring. Tidigare brukade ett företags avdelningar arbeta ensamma med egna mål. Med omnikanal strategi används alla kanaler koordinerat med gemensamt mål. För organisationer måste de bli mer flexibla och lyhörda kring sin viktigaste kanal – kunden!

Den stora fördelen med omnikanal är att marknadsföringen blir effektivare och man får bättre ROI på sina investerade pengar inom marknadsföringen. Detta innebär att all information som kan hämtas från någon kanal eller interaktion måste vara detsamma i de andra kanalerna och olika avdelningar slutar jobba i enskilda silos.

  • Det fysiska utbudet i butik måste vara samma som det digitala utbudet.
  • Appar och internetsidor måste ha liknande lay-out samt ha samma sätt att navigera och hitta varor.
  • Konsistens med vad du kan göra – exempelvis med rabattkuponger från appar som fungerar i affärer eller att man kan betala med hjälp av mobil.

Tidigare var det vanligt att många större företag skötte de olika kanalerna separat i olika silos. I många organisationer finns det en ecommerce ansvarig med en budget och en marknadschef som har sin egna budget. Numera går alltfler företag över till att hantera de olika kanalerna gemensamt. Företag känner ofta till en mängd marknadsdata som säsongsvariationer, leveranser och kundbeteenden, den stora utmaningen ligger ofta i att kunna använda kunddata på ett effektivt sätt inom organisationen.

Vad är viktigt för mitt företag att tänka på inom e-handel?

De stora vinnarna inom nätbutiker kommer vara de som både har fysisk butik och e-handel eftersom de kan dra fördel av sitt varumärke och nå ut till fler kunder med samma budskap.

Trenden mot mindre lager 
Det är inte bara priset eller kvalitén på utbudet som avgör framgångsrik e-handel, det har blivit allt mer viktigt att ha en effektiv logistik och infrastruktur som stödjer företaget; det måste finnas ett effektivt sätt att få varor från lager till butik – ifall det är möjligt ska  konsumenter kunna få varorna levererade hem. Eftersom trenden går mot mindre lager ser många på outsourcad logistik för att kunna göra kostnadsbesparingar.

Trenden mot snabbare leveranser och smartare logistik
Leveranserna måste även ske snabbt och effektivt vilket är än mer viktigt ifall du har ett litet lager. Eftersom logistiken är en såpass viktig del i värdekedjan kommer allt mer automatiseras och bli effektivre. Vi kommer dels se en trend där fysiska punkter där man får ut sina varor kommer spela en central roll men även nya distributionsformer kommer att lanseras och prövas ut som exempelvis självkörande bilar och transporter med drönare.