Dropshipping – och ny logistik inom e-handeln

Dropshipping blivit alltmer en mer förekommande och effektivt sätt i e-handeln eftersom metoden sänker lagerkostnaderna för företag.

Vad är dropshipping?

Dropshipping är en marknadsstrategi där företaget levererar varor från grossister eller producenter till konsumenter utan att använda ett eget lager. De främsta anledningarna till varför man gör detta är för att man sänker logistikkostnader eftersom man inte behöver betala för lagret samtidigt som man får ett bättre kassaflöde. Hur man använder dropshipping är genom applikationer, sidor eller plugins, exempel på dropshipping plugin i Woocomerce (WordPress) ses nedanför:

Dropshipping

Bild: ex

Dropshipping kommer att förändras

Redan nu kan man se e-handelstrender och metoder som med stor sannolikhet kommer påverka dropshipping. Trots att dropshipping handlar just om principen att inte ha lager, så kommer dropshipping med stor förmodan att bytas ut mot en kompromiss emellan att ha eller inte ha lager. Lösningen kommer handla om att ha lager – fast på en väldigt liten skala – av varor inom företagets nisch och sedan använda dropshipping som komplement. Visserligen kommer man ha något större kostnader än traditionell dropshipping p.g.a. lagerkostnad, men fördelen kommer vara en avgörande konkurrensfaktor för småföretag då leveranserna kan ske betydligt snabbare eftersom de mest åtråvärda varorna kommer finnas till i lager. Denna nya metod kompenserar alltså med större omsättning och marknadsandel.