Vi hjälper dig göra en digital due diligence på en webbplats

Vad är due diligence?

Due diligence kan betraktas som en omfattande undersökningsprocess som syftar till att samla in, analysera och utvärdera information om ett företag, en tillgång eller en affärsmöjlighet. Due diligence är en metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett uppköp eller någon annan strategisk förändring. Processen används även vid förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt men kan även användas för att utvärdera webbplatser och webbshoppar. Det borde vara naturligt för ett företag undersöka de digitala förutsättningarna innan de köper eller investerar i en webbplats.

Företagsbesiktning, eller due diligence (svenska=vederbörlig omsorg) är en metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett uppköp eller någon annan strategisk förändring. Processen används även vid förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt men kan även användas för att utvärdera webbplatser och webbshoppar. Det borde vara naturligt för ett företag undersöka de digitala förutsättningarna innan de köper eller investerar i en webbplats. Om du funderar på att köpa en webbplats eller företag då kan det vara nödvändigt att låta en digital specialist undersöka hur sajten fungerar online för att identifiera ”dolda fel” och möjligheter.

Vad är det som skapar digitalt värde för företag?

De flesta investerare tänker långsiktigt över vad som skapar affärsvärde och engagemang. Vid en företagstransaktion eller merger and aquistion (M&A) behöver man kunna räkna på värdet av de digitala tillgångarna. De flesta investerare och PE-bolag använder liknande och traditionella analysmodeller och ser på företags lönsamhet, tillväxt och konkurrentsituation men en webbplats kan innehålla många dolda affärs kritiska värden som traditionella ekonomer kanske inte tänker på. Genom att genomföra due diligence får beslutsfattare möjlighet att göra informerade bedömningar och minimera risken för negativa konsekvenser. Genom att noga granska och utvärdera relevanta faktorer kan man få en djupare förståelse för företagets hälsa, lönsamhet, risker och möjligheter.

Som specialister kan vi analysera olika KPI:er för att se hur datadrivna företag är och var de kan förbättra sina positioner och öka affärsvärden men också hur pass mycket trafik en webbplats genererar och vad det hade kostat om man skulle köpa motsvarande trafik. En dimension som kräver specialistkunskap och engagemang är att djupanalysera hur pass digitaliserade företagen är eftersom IT-plattformar driver långsiktiga värden. 

Varför är due diligence viktigt?

Due diligence är av yttersta vikt för att minimera risk och maximera möjligheter vid beslutsfattande. Genom att genomföra en noggrann granskning kan man få en klar och objektiv bild av de faktorer som påverkar en affär eller investering. Detta gör det möjligt att fatta informerade beslut och undvika oönskade överraskningar i framtiden. Beslut som rör större affärsrörelser, storskaliga förvärv, nya partnerskap eller utvidgning av verksamheten till nya länder innebär oundvikligen avvägningar mellan risker och affärsmässiga fördelar. Vår digitala due diligence stöder kundernas riskhantering och hjälper till att minimera affärsrisker genom att tillhandahålla omfattande bedömningar av de marknadsförings mässiga, tekniska och digitala affärsmålen.

En digital due diligence innehåller

Inom IT-branschen är due diligence viktig vid förvärv av teknikföretag eller licensiering av programvara. Genom att utvärdera teknikens integritet, säkerhet, immateriella rättigheter och framtida utvecklingspotential kan man minimera riskerna och maximera avkastningen på investeringen.

 • Olika mått och KPI:er som visar hur effektiv trafiken är och om den har några digitala tillgångar
 • En kartläggning och revision av det organiska söket (SEO)
 • Undersökning om det finns möjligheter som går att realisera för att öka digitaliseringen i bolage
 • Varumärkesbedömningar och styrkan i varumärket
 • Rykteshantering
 • Teknisk bedömning av sajten. Undersökning av plattformen och den tekniska SEO:n om sökmotorer kan läsa av sajten och indexera den på ett bra sätt
 • Riskbedömning av sajten. Om det finns faktorer som kan innebära risker att man hamnar i Google filter – vilket kan innebära att man tappar ranking och positioner på Googles sökresultat.
 • Hur det ser ut med länkar och att de externa länkarna kommer från riktiga sajter med bra innehåll eller om de är förenat med risker. Vi kan undersöka ifall det finns spamlänkar från porrsajter, spel och oseriösa sajter. Vi gör också bedömningar om det är dålig länkkvalitet.
 • Undersökning hur en webbplats indexeras och syns på Google både organiskt och annonsmässigt och eventuella åtgärder som behöver göras för att behålla eller ta marknadsandelar
 • Undersökning av olika digitala kanaler och hur trafiken ser ut till webbplatsen
 • Rekommendationer för den framtida digitala strategin

Due diligence kan utföras internt av företagets egna team eller med hjälp av externa experter. Att involvera externa specialister kan bidra med objektivitet, expertis och erfarenhet inom specifika områden. Det kan vara särskilt användbart vid komplexa affärstransaktioner eller i branscher där detaljerad kunskap och insikt krävs.

Finns det några nackdelar

En nackdel med due diligence är att det kan vara en tidskrävande och kostsam process, särskilt vid komplexa transaktioner. Det kan också vara utmanande att få tillgång till all relevant information, särskilt om det finns sekretessbestämmelser eller om parterna är ovilliga att dela viss information.

Due diligence på webbplatser och social media

Due diligence kan också appliceras på sociala medier och webbplatser för att få en djupare förståelse för deras verksamhet, användarbas och potentiella risker. Här är några aspekter att överväga vid genomförandet av due diligence för sociala medier och webbplatser:

En viktig del av due diligence för sociala medier och webbplatser är att analysera deras användarbas och engagemangsnivå. Det handlar om att utvärdera antalet följare, prenumeranter, gillamarkeringar, delningar och kommentarer. Genom att förstå användarnas beteenden och intressen kan man bedöma plattformens popularitet och potential för tillväxt.

Det är viktigt att undersöka vilket innehåll som publiceras på sociala medier och webbplatsen och hur det relaterar till företagets varumärke och värderingar. Genom att granska tidigare inlägg, kommentarer och eventuella kontroversiella ämnen kan man bedöma risken för negativ publicitet eller varumärkesskador.

Allt fler kunder men också investerare använder sociala medier framförallt Linkedin men även Facebook när de undersöker ett företag. Genom att analysera sociala medier går det att ta fram data som ligger till grund för beslut om affärer. Vid en större lansering är det möjligt att se relativt tidigt hur väl en produkt tas emot av marknaden genom att läsa av social media och hur exponeringen sker på nätet.

Därför bör du använda dig digital due diligence

Om du funderar på att köpa en webbplats är en av fördelarna att det snabbt går att utveckla sajten. Om en sajt snabbt går att förbättra med SEO kan det snabbt resultera i ökning av den organiska trafiken – vilket på sikt leder till förbättrad lönsamhet.

Tyvärr förekommer motsatsen en webbplats kan ha stora problem som inte syns vid en första anblick och då kan frågeställningen handla om hur man kan förbättra sajten så den blir hälsosam eller om man överhuvudtaget ska investera i att köpa webbplatsen.

Skaffa dig ett korrekt beslutsunderlag för dina digitala tillgångar vid företagsaffären

Behöver du hjälp att undersöka din webbplats. Kontakta oss idag för en digital due diligence och få hjälp av digitala specialister om online närvaro.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.