Att använda de digitala kanaler på smartaste sättet

Digitala kanaler

Vad betyder digitala kanaler?

Data-driven marknadsföring och online marknadsföring innebär att du kan stärka ditt varumärke vilket innebär att du kan få betydligt fler kunder. Att få en webbplats att växa med 300% är fullt möjligt genom att skriva läsvärt innehåll genom sökmotoroptimering, välskrivna texter och bra copy. När man gör integrerade kanaler brukar man använda flera kanaler framförallt SEO och Google Ads men även social media och digital PR.
Det finns olika digitala kanaler som driver trafik till en webbplats eller som i sig själv (exempelvis socialmedia) och knyter användarna till varumärket.

Vilka är de digitala kanalerna?

Digitala kanaler är plattformar som används för att kommunicera och distribuera information och innehåll elektroniskt som ofta driver trafiken till en webbplats. De kan vara allt från sociala medier, webbplatser, mobilappar, mejl, SMS, direktmeddelanden och andra typer av online-kanaler. Digitala kanaler är ett effektivt sätt för företag att nå sina målgrupper, till exempel genom att marknadsföra produkter och tjänster, leverera kundservice, få återkoppling och bygga relationer med kunderna.

Direkttrafik är de som kommer direkt till en webbplats och kan till viss del sägas vara företagets digitala varumärkesstyrka. Men direkttrafiken är inte bara varumärket utan bakom det som rapporteras som direkttrafik finns ett begrepp som kallas dark social. Dark social kan vara en länk från ett email, att klicka på en länk från en mobil app, ett bokmärke eller från en pdf-fil.

Det finns olika digitala kanaler att bearbeta inom online marknadsföringen

Det digitala landskapet består av en mängd olika kanaler:

 • Content marketing är den övergripande metoden för att skriva content på nätet i syfte att marknadsföra ett bolag. Börja med att välj ett ämne, gör en content plan som innehåller de artiklar du vill skriva och skapa ett schema när artiklarna ska publiceras. Se till att innehållet optimeras. Läs mer om content marketing.
 • Sök som bearbetas genom sökmotoroptimering – SEO är gratis och lönsamt på sikt och den källa som man oftast använder sig av och bygger på att man skapar content utifrån vad användarna söker på men det handlar även om teknisk SEO, bygga länkar och onpage optimering.
 • Digital PR som handlar om att bygga asset och få tidningar och andra sajter att länka till kampanjerna.
 • Bloggare – affiliates satsningar och referals.  Referal marknadsföring är en metod för att främja produkter eller tjänster till nya kunder genom hänvisningar och externa länkar. Sådana hänvisningar sker ofta spontant, men kan också komma genom strategier som  outreach – som är en modernt sätt att marknadsföra sig och kontakta potentiella leads och samarbetspartners
 • Pay per click annonser (PPC) och framförallt Google Ads men även annonsering i Bing ger dig direkt resultat. Det finns olika typer av kampanjer i Google Ads som sök annonser och display annonser.  Kampanjerna kan inte lämnas oövervakad och när du slutar att betala slutar också dina annonser att visas.
 • Displayannonser visar annonser på 3:e parts sajter för att skapa varumärkeskännedom och det finns banner annonser, video annonser mm.
 • Sociala media marknadsföring (SMM) som Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram. En stor fördel med social media är att man kan få demografisk data om kunderna vilket underlättar att bearbeta potentiella kunder.
 • Email marknadsföring och nyhetsbrev är ofta en underskattad kanal som ger mycket leads och direktkontakt med kunderna. Du kan också använda direktkonverterande email till potentiella leads.
 • Filmer på YouTube, Linkedin Live eller Vimeo
 • Podcasts som i sin tur kan publiceras på Google, Spotify eller i ett video bibliotek

I Google Analytics kan du se hur din trafik fördelar sig på olika digitala kanaler och var du egentligen får får din trafik.

Betydelsen av att skapa fullständiga kundresor

Data om kundresor är livsnerven inom digital marknadsföring och innebär att organisationer kan förbättra sina resultat genom kundens livscykel från det att de är blir ett lead till att de minskar kundernas churn. Olika digitala kanaler kan ha olika roller beroende på var kunden befinner sig i kundresan.

Att mäta målgrupper, kundresa och funnel

Målgruppen går från att vara medveten om produkten till att bli kund (se bild).

Ofta definieras olika målgrupper och personas som man vill nå och deras köpbeteende exempelvis

 • Studenter och förstagångsköpare
 • Unga som får sitt första jobb
 • Föräldrar
 • Pensionärer
 • Ambassadörer för produkten

  Genom att identifiera den fullständiga kundresan går det att hitta var man behöver göra insatser med content marketing och market automation som att göra mailutskick. Genom att identifiera tillfällen då många kunder avviker är det möjligt att bearbeta dem så att de blir kvar som kunder.

 
Dark funnel är viktig inom B2B

Innan en kund blir kund så läser de om produkterna och tjänsterna online och det är nödvändigt att de blir medveten om företaget eller tjänsten. Inom marknadsföring har man även börjat prata om the dark funnel vilket omfattar alla ospårbara platser som köparen besöker innan de kommer till köpbeslut exempel är att man hör av bekanta eller från podcast, events och framförallt social media.

Sökordskombinationer i säljprocessen


Som marknadsförare är det nödvändigt att få fram vilka sökordskombinationer och lära sig mer om hur kunderna söker fram information så man kan bearbeta dem tidigt i säljprocessen. I Google Search Consol kan du få fram sökorden som används för att nå din webbplats. Du hittar sökorden under fliken söktrafik – sökanalys och sedan väljer du om du vill se vilka sidor som ger dig trafik eller om det är några sökord. Använder du mer sofistikerade SEO verktyg kan du få fram kundernas sökintentioner när de söker efter något vilket kan hjälpa dig att utveckla företagets kundresor.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.