Digital försäljning och säljprocesser – tips för att lyckas digitalt

Dasbhoard i svart och orange

Hot och möjligheter med digital försäljning?

Digitaliseringen inom försäljning och marknadsföring har på senaste åren inneburit en ny spelplan där det snabbt går att öka företagets framtida värde med rätt insatser. Digital marknadsföring är affärsdrivande och innebär långsiktig tillväxt för de företag som lyckas bäst på marknaden. Säljare arbetar alltmer med marknadsförings- och content team för att skapa blogginlägg, rapporter, infografik och annat intressant innehåll som syns på Google och kan delas viralt på sociala nätverk som LinkedIn. 

Så här lyckas du med den digitala försäljningen

De flesta företaget har en digital roadmap som kräver omfattande investeringar inom IT och digitala plattformar. Inom e-handel är det naturligt att man följer upp all digital försäljning ofta i realtid medan B2B företag ofta har sämre koll på hur mycket försäljning de får genom sina digitala satsningar. Genom att årligen satsa på digital marknadsföring är vi övertygade att vi kan förbättra ROI och stärka företags poskapassition på marknaden genom att:

 • Personas och kundresor: Förstå vilka det är som köper av dig och hur din målgrupp ser ut. Hur du kan skapa en bättre upplevelse för dina kunder.
 • Kundfeedback och kundresan: Hur du kan använda feedback för att förbättra kundupplevelsen. Förstå dina kunders utmaningar och vad som triggar dem och utveckla ditt erbjudande efter vad de efterfrågar
 • Ha koll på dina konkurrenter: öka försäljningen genom att få det som kallas first mover advantage och ta digitala marknadsandelar från konkurrenter
 • Identifiera touchpoints i kundresan: Var och när din kund möter ditt varumärke.
 • Driv trafik till webbplatsen som är den centrala hubben för företagets kommunikation
 • Ökat aktieägarvärde genom ökad kännedom om varumärket vilket påverkar investerare och olika intressenter
 • Öka försäljningen genom sociala kanaler (social selling). En IDC-studie fann att 75 procent av B2B-köpare och 84 procent av chefer på C-nivå eller vice vd-nivå använder sociala medier för att fatta köpbeslut.
 • Omnichannel: Se till att skapa en sömlös upplevelse över olika kanaler. Använd de digitala kanaler som ger bäst resultat och når dem som köper
 • Skapa leads till säljorganisationen 
 • Öka varumärkeskännedomen genom employer branding vilket ger företaget kvalificerade jobbkandidater
 • Skydda varumärket från digitala marknadsförings attacker. En digital marknadsföringsattack skulle kunna vara extremt skadligt för företaget om negativa skriverier börjar synas i Googles sökresultat
 • Förstärk företagets rykteshantering på nätet och se till att det står bra saker om företaget.
Affärskille

 

Högpresterande digitala team ger dig förutsättningar att lyckas

Företag kämpar för att bygga högpresterande digitala team och behålla sina digitala specialister. Det är mycket stor efterfrågan och brist på specialister och kompetensnivåerna varierar kring hur väl de förstår affärsmodellering, CX design och dataanalys. Digitala team ansvarar för att utveckla, testa och implementera en strategi för att nå och engagera målgrupper via digitala kanaler som webb, mobil och sociala kanaler. Ett digitalt team jobbar ofta tillsammans med  marknadsföringsfunktioner och produktledare för att kurera och skapa content och innehåll Oftast rapporterar de till VD eller CMO, digitala team kan också ansvara för att implementera analys över flera kanaler.

Säljaktivering – vilka metoder kan man använda för att öka den digitala försäljningen?

Digital tillväxt kan ske genom digital försäljning, marknadsföring, kundengagemang och produktutveckling (UX och plattformar). Att skapa en bra digital upplevelse är nyckeln till att lyckas med din digitala försäljning. I digitalt omogna branscher får det företaget som börjar arbeta digitalt en stor fördel gentemot sina konkurrenter eftersom det ofta tar tid att ställa om organisationen.

Metoderna skiljer sig ifall det är B2C (Business to consumer), B2B (business to business) eller en webbshop men grundprinciperna är desamma:

 • Öka trafiken till webbplatsen genom olika digitala kanaler som SEO (digital PR, tekniks SEO, onpage optimering)
 • I Google Ads kan du öka antalet försäljningar eller konverteringar från kunder som är redo att köpa en produkt. Du kan kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller är mycket nära att fatta ett köpbeslut. Använd även Google Ads alla funktioner som dynamiska sök annonser, image extensions, smart Google shopping och dynamisk remarketing
 • Öka konverteringarna på webbplatsen
 • Se till att du har bra UX och effektiva landningssidor
 • Använda datastöd som dataanalytics och AI i försäljningsprocessen. Ett datadrivet tänkande ligger bakom digital försäljning – före, under och efter försäljningen.
 • Göra det möjligt att signera digitala avtal
 • Det är självklart att använda sina egna plattformar till försäljning men du kan också använda andras digitala plattformar om du vill exportera till USA

Digitaliserade företag klarar sig bättre genom kriser

Det vi kan se är att de företag som i högre grad digitaliserat sin affär, klarar sig bättre genom kriser. E-handeln till företag, B2B, förutspås omsätta över 150 miljarder kr inom några år enbart i Sverige. I USAkpi har B2B e-handel gått om e-handel till konsumenter redan 2013. 

Det har skett en drastisk förändring över hur kunder använder internet och de företag som väljer att digitalisera sina affärer – oavsett bransch – kommer få omfattande resultatförbättringar.

Genom KPI:er kan vi mäta företagets mognadsgrad kring den digitala försäljningen. Vi har framförallt med KPI:er som har stor betydelse för Google, vilket är tidigt i investerare och kunders beslutsprocesser. Nästan all research som görs idag börjar med en sökning på Google, Bing eller en diskussion med en chatbot.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om du vill prata mer hur du kan öka din digitala försäljning!

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.