Hem » Digital försäljning
Digital försäljning

Digital försäljning

Hot och möjligheter med digital försäljning?

Digitaliseringen inom försäljning och marknadsföring har på senaste åren inneburit en ny spelplan där det snabbt går att öka företagets framtida värde med rätt insatser. Digital marknadsföring är affärsdrivande och innebär stora långsiktiga tillväxtvärden. 

De flesta företaget har en digital roadmap som kräver omfattande investeringar. Genom att årligen satsa på digital marknadsföring är vi övertygade att vi kan förbättra ROI och stärka företags poskapassition på marknaden genom att:

  • Öka försäljningen genom att få det som kallas first mover advantage och ta digitala marknadsandelar från konkurrenter
  • Driva trafik till webbplatsen av bland annat investerare som är den centrala hubben för företagets kommunikation 
  • Ökat aktieägarvärde genom ökad kännedom om varumärket vilket påverkar investerare och olika intressenter
  • Skapa leads till säljorganisationen 
  • Öka varumärkeskännedomen genom employer branding vilket ger företaget kvalificerade jobbkandidater
  • Skydda varumärket från digitala marknadsförings attacker. En digital marknadsföringsattack skulle kunna vara extremt skadligt för företaget om negativa skriverier börjar synas i Googles sökresultat
  • Förstärk företagets rykteshantering på nätet och se till att det står bra saker om företaget.
Affärskille

Vilka metoder kan man använda för att öka den digitala försäljningen?

Digital tillväxt kan ske genom digital försäljning, marknadsföring, kundengagemang och produktutveckling (UX och plattformar). Att skapa en bra digital upplevelse är nyckeln till att lyckas med din digitala försäljning. I digitalt omogna branscher får det företaget som börjar arbeta digitalt en stor fördel gentemot sina konkurrenter eftersom det ofta tar tid att ställa om organisationen.

Metoderna skiljer sig ifall det är B2C (Business to consumer), B2B (business to business) eller en webbshop men grundprinciperna är desamma:

Digitaliserade företag klarar sig bättre genom kriser

Det vi kan se är att de företag som i högre grad digitaliserat sin affär, klarar sig bättre genom kriser. E-handeln till företag, B2B, förutspås omsätta över 150 miljarder kr inom några år enbart i Sverige. I USAkpi har B2B e-handel gått om e-handel till konsumenter redan 2013. 

Det har skett en drastisk förändring över hur kunder använder internet och de företag som väljer att digitalisera sina affärer – oavsett bransch – kommer få omfattande resultatförbättringar.

Genom KPI:er kan vi mäta företagets mognadsgrad kring den digitala försäljningen. Vi har framförallt med KPI:er som har stor betydelse för Google, vilket är tidigt i investerare och kunders beslutsprocesser. Nästan all research som görs idag börjar med en sökning på Google.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om du vill prata mer hur du kan öka din digitala försäljning!

Scrolla till toppen