Hem » Google Adwords » Att förbättra CPC (Cost Per Click)

Att förbättra CPC (Cost Per Click)

CPC

Vad är CPC?

CPC står för Cost Per Click (kostnad per klick) och innebär att annonsören bara betalar för de som klickar på annonsen. Det är en defakto  standard inom digital annonsering och ett mått i Adwords men du kan även använda CPC på Facebook och andra digitala medier. Användarna behöver inte konvertera eller köpa något på din sajt utan de behöver endast klicka. Det innebär också att du inte betalar för de som ser annonsen men klickade inte.

CPC är olika för olika nischer. Måttet är dynamiskt och förändras eftersom Google Adwords är ett dynamiskt auktionssystem. Genomsnittlig CPC visar hur mycket du betalar varje gång som någon klickar på din annons. Måttet beräknas genom ta den totala kostnaden av alla klick och dividera med de totala antalen klicken. PC-annonsering fungerar bra när annonsörer vill att besökarna på deras webbplatser, men det är en mindre exakt mätning för annonsörer som vill bygga varumärkeskännedom.

Hur du kan förbättra din CPC?

Du kan minska dina kostnader genom att förbättra ditt kvalitetsresultatet och använda mer long-tail nyckelord som det är mindre konkurrens på. Du kan även förbättra din CPC genom att bygga bättre landningssidor och se till att sidan är mobilanpassad.

Andra metoder att förbättra ditt resultat är att kolla sökorden och hitta sökorden som inte konverterat under de senaste 30 dagarna och därefter pausa dessa sökord. Eller se på platser och om det finns orter som inte konverterar lika bra och har låg ROAS.

När kvalitetsresultatet ökar minskar CPC kostnaden och när kvalitetsresultatet minskar ökar kostnaderna och därför är det viktigt att kontinuerligt köra rapporterna i Adwords.

CPC måttet kan påverkas av modifierare som plats (geo), device,  tid och RSLA men också genom att skapa bättre annonser. Olika länder har olika CPC bud och om du har internationell verksamhet kan du tex sätta olika bud för olika regioner.

Om du optimerar varumärkesord eller breda sökord så var försiktig så det inte drar iväg i kostnader eftersom konkurrensen ofta är hög och pressar upp priserna och man bör ställa sig frågan om det är värt de extra kostnaderna.

Expanded text ads

Hur kan man automatisera och använda sig av de utökade textannonser (Expanded Text Ads)?
Skriv nya annonser – vad som är viktigt är att behålla eller få en bättre CTR genom att visa
de unika säljfördelarna med tjänsten eller produkten.

ECPC – en ny budgivningsstrategi

Det finns även nya budstrategier som enhanced CPC som börjat användas i Google Shopping. Där Google automatiskt kan öka buden med maximalt 30%.

Fördjupande artiklar

Four Ways To Stay On Top Of Average CPC

Om författaren

Digital strateg at Expandtalk | 076-023 56 84 | Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.