Att förbättra CPC (Cost Per Click)

En person som söker information på Internet med båtar bakom sig.

Vad är CPC? En grundläggande guide till kostnad per klick-annonsering

CPC står för Cost Per Click (kostnad per klick) och innebär att annonsören bara betalar för de som klickar på annonsen. Det är en defakto  standard inom digital annonsering och ett mått i Adwords men du kan även använda CPC på Facebook och andra digitala medier. Användarna behöver inte konvertera eller köpa något på din sajt utan de behöver endast klicka. Det innebär också att du inte betalar för de som ser annonsen men klickade inte.

CPC är olika för olika nischer. Måttet är dynamiskt och förändras eftersom Google Adwords är ett dynamiskt auktionssystem. Genomsnittlig CPC visar hur mycket du betalar varje gång som någon klickar på din annons. Måttet beräknas genom ta den totala kostnaden av alla klick och dividera med de totala antalen klicken. PC-annonsering fungerar bra när annonsörer vill att besökarna på deras webbplatser, men det är en mindre exakt mätning för annonsörer som vill bygga varumärkeskännedom.

Hur du kan förbättra och maximera din CPC?

Tips för att få ut mer av din CPC-annonsbudget. Du kan minska dina kostnader genom att förbättra ditt kvalitetsresultatet och använda mer long-tail nyckelord som det är mindre konkurrens på. Om du befinner dig i en bransch med hög konkurrens kan det vara svårt att hålla nere dina kostnader per klick. Det kan kräva mer resurser och tid för att hitta rätt målgrupp och att skapa annonsinnehåll som sticker ut från mängden.

  • När kvalitetsresultatet ökar minskar CPC kostnaden och när kvalitetsresultatet minskar ökar kostnaderna och därför är det viktigt att kontinuerligt köra rapporterna i Google Ads.
  • När kvalitetsresultatet ökar minskar CPC kostnaden och när kvalitetsresultatet minskar ökar kostnaderna och därför är det viktigt att kontinuerligt köra rapporterna i Google Ads.Du kan förbättra din CPC genom att bygga bättre landningssidor och se till att sidan är mobilanpassad.
  • Kolla sökorden och lägg till negativa sökord. Du kan också hitta sökord som inte konverterat under de senaste 30 dagarna och därefter pausa dessa sökord.
  • Eller se på platser och om det finns orter som inte konverterar lika bra och har låg ROAS.
  • CPC måttet kan påverkas av modifierare som plats (geo), device,  tid och RSLA men också genom att skapa bättre annonser. Olika länder har olika CPC bud och om du har internationell verksamhet kan du tex sätta olika bud för olika regioner.
  • Om du optimerar varumärkes ord eller breda sökord så var försiktig så det inte drar iväg i kostnader eftersom konkurrensen ofta är hög och pressar upp priserna och man bör ställa sig frågan om det är värt de extra kostnaderna.

CPC-utmaningar och klickbedrägerier

Det finns alltid en risk för att någon klickar på dina annonser av misstag eller med avsikt att driva upp dina kostnader men det finns också klickrobotar. Detta kan leda till att din CPC-effektivitet minskar och att du förlorar pengar. Läs hur du hanterar klickbedrägeri och skyddar din annonsbudget på den här sidan om klickfraud.

CPC-trender att hålla koll på

Hur kan man automatisera och använda sig av de utökade textannonser (Expanded Text Ads)?
Skriv nya annonser – vad som är viktigt är att behålla eller få en bättre CTR genom att visa
de unika säljfördelarna med tjänsten eller produkten.

ECPC – en ny budgivningsstrategi

Det finns även nya budstrategier som enhanced CPC som börjat användas i Google Shopping. Där Google automatiskt kan öka buden med maximalt 30%.

Fördjupande artiklar

Four Ways To Stay On Top Of Average CPC

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.