Content strategi – så här gör du

Att ta fram en framgångsrik content marketing strategi

Hur du skriver en content strategi!

Många content strategier misslyckas eftersom de inte utgår från vad kunderna är intresserad av. Väldigt många byråer som jobbar med content marketing har inga styrdokument eller långsiktig plan för hur de ska nå sina kunder. Den första frågorna vi ställer i alla uppdrag är: Vad söker folk efter idag och vilka nyckelord är viktiga för att nå kunderna? Content strategin är infrastrukturen till content marketing och ofta svarar de på frågor om ”hur” och ”vad”. Hur tillgodoser vi dem på bästa sätt? Hur söker de fram information? Vad är viktiga frågor för dem? Hur ser deras köpprocess ut? Finns det några säsonger som är extra viktiga och som har andra sökbeteenden?

Innehålls strategin ska stödja företagets affärsidé

– Tips för en effektiv content strategi

Skillnaden från content marketing är att content strategin sätter planen för innehållet. En stor del av sökningarna på nätet sker på den sk long-tailen och på de kombinationsord som de som söker på information vill veta mer om.

Att ha en innehållsstrategi är lika viktigt för bolag som jobbar med B2B (Business to Business) som för B2C (Business to consumer).

 • Skriv ner målen för din content strategi och varför innehållet ska publiceras – är målet att skapa mer försäljning, öka antalet besökare eller att öka varumärkeskännedomen?
 • Rikta dig till din målgrupp:
  Identifiera dina målgrupper och till vilka fokusgrupper du vänder dig. Vad är målgruppen intresserade av och vad är deras vanligaste frågar kring produkterna och tjänsterna?
 • Hur ska tonaliteten i texterna vara skrivna?
 • Beskriv USP:erna. Identifiera dina unika säljfördelar (Unique Selling Points) och vad som gör ditt erbjudande unikt framför konkurrenterna. Vad är det för värden som du levererar.
 • Vilka digitala kanaler ska användas  (blogg, landningssidor, kategorisidor, social media, affiliates, corporate, email, annonser)?
 • Se till att ha mätning och spårbarhet så du kan förändra sajten under resans gång?
 • Vad gör vi med innehållet efter det publicerats? Ska vi köra retargeting eller annonser mot en framgångsrik kampanj?
 • Vilka stora sökord har dina konkurrenter och varifrån får de sin trafik

 

Innehållsdrivet innehåll och content plan

Content strategin kan brytas ner i en contentplan beroende på vad som händer säsongsmässigt och olika lanseringar.

Besökare och sökmotorer vill få tillgång till högkvalitativt innehåll. Allt handlar dock inte om sökvolymer det är naturligtvis viktigt att skriva intressant och med relevant innehåll. Genom att sätta en redaktionell plan säkerställs att lämpligt innehåll framställs i rätt tid och på ett organiserat sätt.

Ofta jobbar vi i Excel eller gula post-it lappar när vi skriver en content strategi. Hur strukturerar vi sajten, kategoriserar och optimerar innehållet så att webbplatsen rankar på ett optimalt sätt. Genom att använda pivot-tabeller i Excel ser man om det finns större sökordskategorier där man behöver innehåll.

Gör inte misstaget att plocka bort julklappssidorna när det inte är jul. Många söker på julklappar under hela året och det är dumt att inte få fler besökare till sin webbplats hela året!

Sökvolymer och betydelsen att ha en process kring sökmotoroptimeringen

Att mäta sökvolymer och följa upp vad som ger er trafik är lika nödvändigt som att ha en kompass eller GPS-positionering när man är ute och seglar. Om du inte följer upp sökvolymer vet du inte vad som händer på din webbplats.

Befintliga sökord?
Tappa inte bort dina besökare. Vi tar ut rapporter med de viktigaste sidorna som ger er besök idag.

Finns det några luckor i min information?
Vi identifierar även luckor det kan tex handla om var era konkurrenter har besökare och där det finns möjligheter att få fler personer till din webbplats. Genom att benchmarka mot de starkaste i er nisch ser man var det finns saker man behöver jobba med.

Potentials?
Var finns de potentiella sökord dvs sökord där man har stora sökvolymer men dåliga positioner. Genom att arbeta med dessa kan man snabbt öka sökvolymen inom onlinemarknadsföringen.

Konkurrenter
Finns det några gap på min webbplats jämfört med konkurrenternas. Dina konkurrenter har kanske innehåll som du har missat.

Dålig CTR?
Ofta är det möjligt att jobba med sökord där man idag har bra positioner på Google men lite klick. Genom att identifiera de sidor som har mycket klick är det möjligt att vässa budskapet. Likaledes är en effektiv metod att se där man har lite klick vilket innebär att man kan behöva jobba mer med copyn.


 

Att bygga en Content strategi i 652 steg!

Tips på webbplatser med bra innehåll kring content strategi.

 • Om du vill läsa mer om content strategier så kan du läsa det här dokumentet som beskriver hur du gör och det är bara 652 steg 😉
 • Webbplatsen Moz har en sida där du kan ladda ner en mall för content strategi.

 

Översättning av din webbplats till andra språk?

Vi hjälper er med er innehållsplan genom att ta fram relevanta ord och vi skriver även texterna och jobbar i vissa fall med översättningar om du vill ha webbplatsen översatt till ett annat språk som norska, danska, engelska, portugisiska mm

När man gör sökbeteendeanalyser är det vanligt att se hur pass stora sökningar det är på engelska för att få en uppfattning om exportmarknaden. 80% av världens befolkning kan du nå med 12 språk och det finns länder där man inte talar speciellt mycket engelska som Brasilien.

Vi kan hjälpa dig med översättningen och har redaktörer som skriver på svenska, portugisiska, norska, finska, danska, polska, engelska, holländska och tyska. Vi kan även undersöka om dina befintliga språkinställningar i ditt CMS fungerar som det ska eller om det finns tekniska begränsningar.  Inte sällan är det felaktiga ompekningar i språkstöden och ett felaktigt språkstöd kan medföra att ni inte får besök  från Google när man söker på andra språk.

Vill du ha hjälp att skriva content planen?

Vi hjälper dig gärna att skriva en content strategi gärna till ett fast pris. Vi får fram dina sökvolymer men arbetar också aktivt med vilken ranking du har, hur länkar till sajten ser ut men även hur konkurrenters webbplatser ser ut. Att skriva en contentstrategi borde vara ett av de viktigaste dokumenten för att nå ut framgångsrikt med sin marknadsföring. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!