Artificial intelligens

december 3, 2017
Ranking brain

Rankbrain – om AI och Googles ranking algoritm

I oktober 2015 lanserade Google Rankbrain som är en rankingalgoritm och nyheten basunerades ut i tidningen Bloomberg. Rankbrain är en machine-learnings algoritm som använder artificiell intelligens och […]
juni 18, 2017

Deep learning

Vad är deep learning? Deep learning (svensa= djupa lärandet) är en underkategori av maskininlärning som är en underkategori av artificiell intelligens. Deep learning handlar om artificiella […]