Vad är en canonical link?

Skydd mot att innehåll kopieras genom canonical

Vad är en canonical link?

En canonical (kanoniskt) link är det primära länken till en webbsida som används av sökmotorer. Det är den URL som du vill att sökmotorerna ska visa som den primära källan till informationen på din webbplats. Om du har flera versioner av samma sida på din webbplats (till exempel med och utan www eller http och https), kan det kanoniska URL:et användas för att specificera vilken version som är den primära versionen som ska visas i sökresultaten.

Hur skapar jag kanoniska URL:er?

Det finns flera sätt att skapa kanoniska URL:er på din webbplats. En vanlig metod är att använda en rel = ”canonical” -tagg i HTML-koden för varje sida på din webbplats. Koden  till i html-huvudet på en webbsida för att ange för Google om ett innehåll är original eller duplicerat från någon annanstans.För att förhindra dupliceringsproblem rekommenderar Google att du använder ett länkelement för rel=”canonical”. Länken används och pekar på den ursprungliga webbsidan för varje webbsida med liknande eller identiskt innehåll. Originalinnehåll bör ha sig själv som referens och innehåll som tas från andra platser bör peka det kanoniska till den ursprungliga käll-URL: en.

Du kan också använda en konfigurationsfil på din server för att ange kanoniska URL:er för hela webbplatsen eller för specifika mappar eller filer. Du bör också överväga att lägga till en självrefererande kanonisk länk till din ursprungliga webbplats sidor. Det är ett effektivt sätt att förhindra att sidor skrapas av andra och hindra dem från rankas högre på ditt egna innehåll.

Varför är kanoniska URL:er viktiga för SEO?

Användning av kanoniska URL:er kan hjälpa till att förhindra duplicering av innehåll och förvirring för sökmotorer. Om en sökmotor upptäcker flera versioner av samma sida på din webbplats, kan det leda till att sökresultaten blir uppdelade och att viktiga sidor inte visas högt upp i sökresultaten. Genom att använda kanoniska URL:er kan du säkerställa att sökmotorer förstår vilken version av din webbsida som ska betraktas som den primära källan till information.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.