Tema: Call tracking

Call tracking

Vad ör call tracking?
Calltracking eller spårningsprogram registrerar information om inkommande telefonsamtal, och i vissa regioner visasäven konversationen.

Verktyg för call tracking

  • Infinity
  • Convirza
  • Response tap
  • CallTracking Metrics
  • CallRail
  • Invoca Tags