Vad är en besökare?

Besökare

En besökare räknas i webbstatistik varje gång en hemsida laddas ner av en unik webbläsare. Detta begrepp är vanligt inom webbstatistik och i verktyg som Google Analytics (GA) för att följa besökarnas aktivitet på webbplatsen. Olika verktyg definierar dock begreppet olika, vilket vi strax ska gå in närmare på.

Enligt Google Analytics är en besökare en enskild person som besöker en webbplats under en viss tidsperiod. Personen kan ha interagerat med olika sidor och element på webbplatsen under besöket. GA registrerar information om deras aktivitet. Detta inkluderar antal besök, sidvisningar, genomsnittlig tid på webbplatsen och bounce rate. Sådan data ger webbplatsägare en viktig insikt om hur besökare interagerar med deras webbplats. Dessutom säger den något om vilken typ av innehåll som är mest engagerande.

Skillnader i Google Analytics 4 och Google Universal
Det finns en skillnad mellan definitionen i Google Analytics version 4 jämfört med i Google Universal. Enligt GA har besökaren en unik identifierare, som gör att den är spårbar över flera enheter och plattformar. Detta gör det möjligt för webbplatsägare att få en mer komplett bild av dess aktivitet på webbplatsen. Något som i många fall är väldigt viktigt, inte minst för att förstå hur de interagerar med sajten.

Å andra sidan är en besökare enligt Google Universal en unik session på en webbplats från en enskild IP-adress. Detta betyder att om samma person besöker webbplatsen från olika enheter eller med olika IP-adresser, registreras de som olika besökare i Google Universal. Om en person laddar ner en hemsida på två olika datorer räknas det som två besökare. Om en person laddar ner samma hemsida två gånger med samma webbläsare kallas det unik besökare.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.