Google har gjort en stor uppdatering av sin algoritm ”Bert”

Bert ranking algoritm

Vad är Bert?

I oktober 2019 gjorde Google en av sina större uppdateringar av sin algoritm som påverkar 10% av alla sökningar. Algoritmen kallas för BERT vilket är en förkortning för”bidirectional encoder representations from transformers”. I princip handlar det om att matcha användarnas intentioner med sökresultatet.

Danny Sulivan på Google har kommenterat att BERT algoritmen tilldelar inte värden eller poäng till webbsidor. Det är bara ett sätt för Google att bättre förstå språk.

Vad bygger uppdateringarna på?

Förbättringarna bygger på Googles natural language processing (NLP) tekniker som de börjat använda sig av de senaste året. Det gäller i första hand i USA och engelska. Begrepp som algoritmen blivit bättre på att tolka är småord som ”to” och ”no”. Så om du tappat på en del sökord kan BERT vara orsaken.

Hur påverkar Bert oss i Sverige?

Andra språk som svenska kan bli aktuella senare och vi vet inte heller hur det påverkar mobilsöket. Vi kommer uppdatera den här texten när vi vet analyserat mer information.

Hur har Bert påverkat de stora nyhetssajterna?

Vi har hypotesen att man kan se hur sökresultatet förändras på de stora nyhetssajterna som är textintensiva och märkligt nog ser vi större förändringar i UK än i USA.

Under den senaste veckan har synligheten på BBC ökat med 2% och Guardian +3% och The Sun +2,7% och WashingtonPost +5,6%, CNN 5,7% New York Times +3,6 medan FoxNews minskat med -3.9% i UK. I USA är siffrorna mindre här har BBC ökat sin synlighet med +0,9%, CNN +0,9%, Guardian 0,2%, The Sun -0.1%, Washington Post 0.8% och FoxNews +1%.

Vad behöver du tänka på

BERT är bara ett steg i Googles målsättning att förstå vad folk vill när de söker. Ju bättre du kan leverera vad användarna vill ha, desto större sannolikt är det att du rankas högt i sökresultaten.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.