Attribution rapporter och attribution modeller

attribution

Vad är attribution rapporter?

Inom marknadsföring används attribution som mätning för att visa effektiviteten av annonseringen dvs  ROI kring den digitala marknadsföring och kundens slutliga beslut att köpa en tjänst eller produkt.

Flera annonsvisningar kan leda till att en kund ”klickar ” eller utför någon annan aktivitet. En aktivitet kan leda till att intäkterna betalas till flera säljare av annonsutrymmen. Som köpare av annonser vill du självklart få ner kostnaden och slippa betala ut kostnader till flera annonsörer om de inte bidragit att få in kunden.

Varför är attributionsmodeller viktiga?

Atributionsmodeller ökar effektiviteten i din marknadsföringsanalys. Istället för att bara acceptera att din senaste kampanj verkade producera ökade intäkter, kan du zooma in på specifika element, till exempel bannerannonser eller Google snippet för att kvantifiera de exakta effekterna av varje komponent.

Attribution rapporter (attribution reports) används för att se hela kundresan. Det inkluderar ifall besökarna fyller i ett formulär, bannerannonser, Google snippets,  klick och andra element i en kampanj. Metoden innebär att man kan se vilka sidor en person är inne på innan hen blir kund och du kan se de exakta effekterna av varje komponent.

Exempel på aktiviteter man kan vilja se hur kunden förflyttat sig och vilka marknadskanaler som gått bäst.

 • Social
 • Blogg
 • Live  chat
 • Email
 • Kundcase
 • Whitepaper
 • Adwords och PPC
 • Demo
 • Prissida
 • Webinar

Vilken attribution modell du väljer beror på vilka frågor du vill belysa

 • Single Touch first modellen (First interaction  click) – ger fokus för första källan och används för att se vilka källor som leder till nya affärer.
 • Single Touch last touch (Last interaction model) ger kredit för den sista källan och den slutgiltiga konverteringen.
 • Multi Toch U shaped gör en avvägning mellan den första och sista
 • Last Adword click
 • Linjär attribution modell

Läs mer om de olika attributionsmodellerna.

Varning för oseriösa Adwords företag

Jag misstänker att det finns oseriösa Adwords företag som exempelvis väljer ”last Adword click modellen” för att visa sina kunder att Adwords står för all försäljning och därmed kan de tona ner andra kanaler som SEO, content marketing och social media. Ifall ett SEO företag anlitas av kunden kan Adwords företaget enkelt visa att det inte ger några affärer och visa riskerna med att inte ha fullt fokus på Adwords!

Olika verktyg som använder attributionmodeller

Google Attribution fungerar genom att undersöka beteenden mellan olika enheter och kanaler för att kartlägga kundresan. Google har flera verktyg för att mäta attributioner.

För de flesta småföretag är standardlösningen för Googles Attribution tillräcklig. Det ger dig cross-channel och cross-device attribution gratis. Stora företag kan dessutom använda Google Attribution 360.

Adometry är ett företag som Google köpte 2014.

Google Adwords
I Adwords måste du först sätta upp conversion tracking och du hittar verktyget under Tools > Attribution. Läs mer

Google Analytics
I Google Analytics kan du använda olika modeller beroende på vem som ska få ”credit” för försäljningen. Läs mer

Hubspot
I Hubspot ser du attributions rapporten under Reports>Reports home. Skapa en ny rapport och välj attribuion report. Läs mer

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.