Artificiell intelligens

Artificiell intelligens inom marketing

Organisationer kommer investera alltmer i AI-funktioner för att  kunna påskynda digitaliseringen, anpassa sin kundservice och öka produktiviteten. Värdet av AI och maskininlärningsverktyg är beroende av den data som ingår i algoritmerna.

Lagstiftning

Den 21:a april 2021 publicerade Europeiska komissionen ett förslag för reglering av AI vilket är det första legala ramverket kring teknologin.

Företag som ligger långt framme inom AI

De stora företagen som Microsoft, Google, Nvidia och Amazon satsar hårt på AI plattformar  och använder det så fort det är möjligt.

Scroll to Top