Artificial intelligens

december 3, 2017
Ranking brain

Rankbrain – om AI och Googles ranking algoritm

Tidiga versioner av sökalgoritmer var primitiva och enkla att manipulera och byggde på metataggar, länkar och textinnehåll. Leverantörer av webbinnehåll var snabbt ute och manipulerade vissa attribut i HTML-koden. Rätt tidigt började olika sökmotorer att justerade […]
juni 18, 2017
deep learning

Deep learning

Vad är deep learning? Deep learning (svenska= djupa lärande) är en underkategori av maskininlärning som är en underkategori av artificiell intelligens. Deep learning handlar om artificiella neurala nätverk och är källan till mycket av den […]