Tema: Artificial intelligens

Artificiell intelligens - äldre man som pratar med en robot
Artificiell intelligens och maskininlärning

Organisationer kommer investera alltmer i AI-funktioner för att  kunna påskynda digitaliseringen, anpassa sin kundservice och öka produktiviteten. Värdet av AI och maskininlärningsverktyg är beroende av den data som ingår i algoritmerna.

De stora företagen satsar hårt på AI plattformar  och använder det så fort det är möjligt.

  • Microsoft med PowerBi mm
  • Amazon
  • Google

Artiklar om artificiell intelligens

Artiklar om artificial intelligens (Artificial intelligence) och hur man kan använda den nya tekniken inom marknadsföring.