Algoritm

Algoritm och artficiell intelligens. AI genererad bild

Vad är en  algoritm?

En algoritm är en process eller uppsättning regler som följs vid beräkningar eller problemlösning och att utföra en uppgift. Algoritmer används ofta av datorer.

Algoritmer är en av de viktigaste faktorerna som styr sökmotorernas resultat som Google, Bing eller de nya AI-chatbotarna. De är matematiska formler som används för att ranka och presentera sökresultat. Men vad är en algoritm egentligen? Och hur fungerar Googles och Bings algoritmer?

I fallet med sökmotorer är problemet att hitta de mest relevanta och användbara sökresultaten för en specifik sökning. Sökmotorer använder tusentals faktorer i sina algoritmer för att bestämma relevansen av en webbplats för en viss sökning.

Google och Bing använder liknande algoritmer, men de är inte identiska. Dessa algoritmer är ständigt under utveckling och uppdatering för att förbättra sökresultaten. Sökmotorerna uppmanar webbplatsägare att fokusera på att skapa högkvalitativt och användbart innehåll på sina webbplatser, eftersom detta är en av de viktigaste faktorerna som sökmotorer använder för att ranka webbplatser.