Vad innebär en AI-first-strategi och hur kan traditionella företag digitaliseras?

AI first strategy

Vad innebär AI-first?

I dagens teknikvärld är artificiell intelligens (AI) en av de hetaste och mest omdiskuterade teknologierna. En AI-first-strategi innebär att en organisation prioriterar och integrerar tekniker och lösningar baserade på artificiell intelligens. Detta görs i alla aspekter av verksamheten och i delar som beslutsfattande och produktutveckling. Målet med en sådan strategi är att förbättra affärsresultat, öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen genom att ta tillvara på den unika förmågan hos AI att analysera stora mängder data, identifiera mönster och automatisera processer.

Företag som Google har börjat kommunicera AI First som deras nya initiativ för att främja utvecklingen av artificiell intelligens. Syftet är att främja forskning och utveckling av AI-teknologi som kan användas för att förbättra användarupplevelsen på Google-plattformar. Det inkluderar allt från sökningar och röstassistenter till bilddiagnostik och smarta hem. Google hoppas att detta kan leda till ökad användning av företagets tjänster.

Vad innebär AI-first för traditionella företag?

För att digitalisera sin verksamhet med hjälp av AI-verktyg behöver företag investera i rätt teknologi och utbildning. Det är viktigt att förstå vilka problem som företaget behöver lösa och vilka processer som kan automatiseras med hjälp av den nya tekniken. Företaget bör också ta hänsyn till de etiska frågor som kan uppstå när de använder AI, såsom integritetsfrågor och diskriminering.

En AI-first-strategi kräver ofta en kulturförändring och en övergång till en mer datadriven och innovativ organisation. Den kräver också en investering i AI-teknik och utbildning för att säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för att ta tillvara på den tillgängliga tekniken till fullo. Genom en AI-first-strategi är målet att skapa en organisation som är bättre rustad för framtiden och som har fördelar jämfört med konkurrenter som inte har integrerat AI i samma utsträckning (och därmed har minskad effektivitet). Tekniken har möjlighet att effektivisera organisationer och påverka allt arbete som vi gör och öppna upp nya möjligheter samtidigt som den sparar massor av tid.

Digitalisera din marknadsavdelning med AI

AI är överallt just nu och vi är början på en stor transformation som kommer påverka alla affärsområden, men även områden inom marknadsföring – contentproduktion, förbättra sökfunktion, förutse kundbeteenden och förbättra den digitala kundupplevelsen. ChatGPT har en central roll eftersom den visar hur disruptiv tekniken är. Vad som tidigare tog ett team veckor att göra kan produceras av en person på några minuter. En annan tillämpning av AI-verktyg är att analysera kunddata och förutsäga vilka produkter eller tjänster som kommer att vara mest framgångsrika. Detta kan leda till en mer effektiv marknadsföringsstrategi och ökad försäljning.

Digitalisera din HR-avdelning med AI

HR-avdelningar kommer också förändras genom digitaliseringen med AI och deras rekryteringsprocess. Allt från hur man skriver annonser till hur rekryteringen sker, eller så enkla saker som att skriva onboarding-program, kan göras effektivt med AI.

Digitalisera din säljavdelning med AI

Inom säljavdelningar kan man optimera försäljningsprocessen genom att digitalisera olika steg i försäljningen. Man kan exempelvis använda ChatGPT i sin mejlkorrespondens och automatisera delar av kundtjänsten. Istället för att anställa många personer för att hantera kundsupportfrågor kan ett företag använda en AI-baserad chattbot för att svara på vanliga frågor. Chattboten kan också lära sig av tidigare interaktioner för att förbättra sina egna svar och ge bättre kundservice.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.