Vad är en advertorial?

Vad är en advertorial och hur fungerar det?

En advertorial är ett kommersiellt innehåll som utformats så det ser ut som en redaktionell artikel. Begreppet kommer från de engelska begreppen advertisment (annons) och editorial (redaktionell text) och användes ursprungligen i tidningsannonser. Begreppet kallas också för innehålls sponsring, textreklam och native annonsering. 

Skillnaden mellan en advertorial och en vanlig annons

Syftet med en advertorial är att annonsera eller marknadsföra en produkt eller tjänst på ett sätt som är mer subtilt än en traditionell annons. Istället för att visa upp produktens eller tjänstens fördelar i en annons, presenteras fördelarna i form av en artikel som liknar redaktionellt innehåll. Advertorials kan placeras i tidningar, tidskrifter, onlinepublikationer och på webbplatser.

De har fördelar för både annonsörer och utgivare. För annonsörer kan de hjälpa till att öka varumärkesmedvetenheten och sälja produkter eller tjänster på ett mer subtilt sätt. För utgivare kan de hjälpa till att öka intäkterna genom att ge annonsörer en annonsplats som ser ut som redaktionellt innehåll.

Hur man skapar en effektiv advertorial

Att skapa en effektiv advertorial involverar flera steg.

Förstå din målgrupp: Det är viktigt att du förstår din målgrupp och vad som intresserar dem. Detta gör det lättare att skriva en artikel som engagerar och intresserar dina potentiella kunder om du vet för vem du skriver.

Storytelling: En advertorial bör berätta en historia och vara mer än en produktbeskrivning eller ett försäljningsargument. Försök att berätta en historia eller illustrera hur produkten kan användas i verkliga situationer. Detta gör din advertorial mer engagerande och hjälper läsaren att se fördelarna med produkten.

Använd trovärdiga källor: För att öka trovärdigheten i din advertorial kan du använda citat eller expertuttalanden från verklig branschexperter eller kunder som har provat produkten. Detta hjälper till att bygga förtroende för din produkt och ditt företag.

Integrera med ditt varumärke: Se till att din advertorial är väl integrerad med ditt varumärke. 

Tydlig call-to-action: Avsluta din advertorial med en tydlig call-to-action som uppmanar läsaren att agera. Det kan vara att besöka din webbplats, kontakta dig eller köpa produkten direkt.

Vilka regler och riktlinjer gäller för advertorials?

Advertorials behöver vara tydligt märkta som annonser eller sponsrat innehåll för att uppfylla reklamstandarder och undvika vilseledande marknadsföring. Om en advertorial inte tydligt märks som en annons kan det leda till att kunderna känner sig vilseledda och förlora förtroendet för både annonsören och utgivaren.

I allmänhet är advertorials en effektiv annonsmetod för att nå ut till kunder på ett subtilt och engagerande sätt. Genom att märka dem korrekt kan de vara till nytta för både annonsören och utgivaren och skapa en vinn-vinn-situation. Den här typen av annonsering är sällan effektiv SEO eftersom man märker upp att annonseringen är betald så är det rimligt att anta att länkarna räknas ner i värde hos Google.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.