Vad är advertorial?

Vad är en advertorial?
En advertorial är ett kommersiellt innehåll som utformats så det ser redationellt ut. Begreppet kommer från de engelska begreppen advertisment (annons) och editorial (redaktionell text) och användes ursprungligen i tidningsannonser.

Begreppet kallas också för innehållssponsring, textreklam och nästa steg inom advertorial är s.k. native annonsering.

Scrolla till toppen