Kombinera Adobe Analytics med Sales Force Data Cloud

Adobe Analytics (AA) och Sales Force Data Cloud (SFDC) från Stoke Data är en del i Adobe Launch. Programmet kopplar samman funnel konverteringar med kundattribut från Salesforce direkt i Adobe Analytics.

https://www.youtube.com/watch?v=m4DHdlUlUq4

Adobe Aanalytics + Sales Force Data Cloud (SFDC) Integration gör det möjligt att snabbt förbinda funnel konverteringar och kund attribut från Salesforce CRM till Analysis Workspace i Adobe Analytics.

Scroll to Top