AnnonseringGoogle Tag ManagerMedieplanering

AdAdvisor – hjälper dig annonsera mot mågrupper

Adadvisor är ett marknadsföringsverktyg från Neustar. Du kan använda verktyget för mediaplanering och annonsera mot olika typer av målgrupper. Identifiera dina bästa kunder genom att använda målgrupps data och använder 15 000 kundattribut som varumärkespreferenser och predicative analys.

AdAdviser består av flera olika delar

  • AdAdvisor Consumer Audiences
  • AdAdvisor Business Audiences
  • AdAdvisor Financial Audiences
  • AdAdvisor Political Audiences
  • AdAdvisor Mobile Audiences
  • HealthLink Dimensions Doctor Data Powered by Neustar
  • Comscore TV Audiences Powered by Neustar
  • AdAdvisor ElementOne Audiences

Stöd i Google Tag Manager

Det finns stöd för AdAdvisor i Google Tag Manager vilket gör det enkelt att installera.

adadvisor

Mer information

https://www.home.neustar/resources/product-literature/adadvisor-audience-reference-guide

daniel larsson
Har du en fråga som du vill ha svar av en SEO expert? Daniel Larsson är specialist på sökmotoroptimering och sitter med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.

You may also like

More in:Annonsering

Comments are closed.